Co zrobić, gdy zostało Ci zaniżone odszkodowanie?

Co zrobić, gdy zostało Ci zaniżone odszkodowanie?

Osoby poszkodowane chętnie korzystają z wystąpień do Rzecznika Finansowego (wcześniej: Rzecznika Ubezpieczonych). Skargi związane z nieprawidłowo prowadzoną likwidacją szkód mogą być także kierowane do Komisji Nadzoru Finansowego.

 

Sprawdź czy należy Ci się wyższe odszkodowanie

 

Z moich obserwacji wynika, że równie ważną rolę w tym zakresie odgrywają kancelarie odszkodowawcze, które reprezentują poszkodowanych, walcząc o uzyskanie dla nich należnych świadczeń. Często oferują one także bezpłatną analizę roszczeń, dzięki której możesz się dowiedzieć, czy faktycznie zostało zaniżone odszkodowanie, które Ci przyznano.

 

Jakie masz prawa przy dochodzeniu odszkodowań?

Jeśli ubezpieczyciel odmawia Ci wypłaty lub też w Twojej ocenie wypłacone świadczenie jest za niskie, warto rozważyć skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. Oczywiście to ostatnie wymaga znajomości prawa, praktyki orzeczniczej i oceny szans w ewentualnym procesie. Warto zatem znaleźć profesjonalistę, który oceni, o ile zostało zaniżone odszkodowanie. Pomoże on także ustalić inne przysługujące Ci w Twojej sytuacji świadczenia odszkodowawcze.

Zwykle kancelarie odszkodowawcze działają na zasadzie success fee, oznacza to, że wynagrodzenie pobierają dopiero wtedy, gdy uzyskają dla swojego klienta świadczenia. Jeśli zatem w jakiejś sprawie nie zostanie wywalczone odszkodowanie, np. z powodu braku odpowiedzialności ubezpieczyciela, to poszkodowany nie zostanie obciążony kosztami związanymi z obsługą sprawy. Zatem ryzyko gospodarcze związane z nieuzyskaniem odszkodowania ponosi kancelaria odszkodowawcza, nie obciążając tym samym budżetu osoby poszkodowanej.

 

Jakie masz szanse, by uzyskać wyższe odszkodowanie?

Bardzo często te szanse uzależnione są to od tego, czy będziesz dział sam, czy też skorzystasz z pomocy profesjonalisty. Masz szansę uzyskać nawet 2-krotnie wyższe odszkodowanie, jeśli skorzystasz z pomocy kancelarii odszkodowawczej[1].

 

pomoc kancelarii odszkodowawczej

Takie podmioty zapewniają pomoc nie tylko na etapie postępowania likwidacyjnego, ale także w większości przypadków, gwarantują obsługę procesową. Całkiem możliwe, że będziesz mógł także liczyć na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem sądowym przez reprezentującą Cię kancelarię. Dodatkowo (jak pisałam o tym wcześniej), wystąpienie na drogę sądową zwykle oznacza wyższe odszkodowanie. Zatem jeśli dostałeś zaniżone odszkodowanie, warto jest walczyć o pełną rekompensatę szkody.

 

[1] raport „Działalność kancelarii odszkodowawczych na rynku ubezpieczeń OC. Diagnoza i propozycje działań.” opracowany przez zespół pod kierunkiem prof. dr. hab. Jana Monkiewicza pokazuje, że wartość średniej szkody na osobie, w której podmiotem zobowiązanym był Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wynosiła 6.473,91 zł. W przypadku, gdy w tego typu szkodzie poszkodowanego reprezentowała przed UFG kancelaria odszkodowawcza, wartość średniej szkody osobowej wynosiła 13.731,57 zł.

Czytaj również


Bezpłatna analiza