Czy przy wyjeździe za granicę potrzebna jest Zielona Karta?

Czy przy wyjeździe za granicę potrzebna jest Zielona Karta?

Kolizja drogowa z obcokrajowcem wymaga zachowania odpowiednich procedur i to bez względu na to, kto jest sprawcą i czy do zdarzenia doszło na terenie Polski czy też poza jej granicami. Rozpoczynamy dziś cykl artykułów, w których wyjaśnimy, jak zachować się w sytuacji, gdy sprawcą zdarzenia jest obcokrajowiec, a jak gdy to Ty zawiniłeś. Podpowiadamy także, jakie znaczenie dla sprawy ma kraj, w którym doszło do wypadku czy też kolizji.

 

Sprawdź czy należy Ci się wyższe odszkodowanie

 

Zanim jednak wskażemy w paru krokach, jak postępować przy kolizji z obcokrajowcem, warto zrozumieć, na czym polega system Zielonej Karty i dlaczego w większości europejskich krajów wystarczy już wyłącznie dowód ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

 

Zielona Karta – to ona jeszcze funkcjonuje?

Całkiem możliwe, że słyszałeś o Zielonej Karcie, albo nawet kiedyś sam ją wyrabiałeś.  Faktycznie kiedyś trzeba było ją wyrobić, by móc bez przeszkód przekroczyć granicę. Warto wiedzieć, że to rozwiązanie nadal funkcjonuje. Zielona Karta to Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy, który wydawany jest bez dodatkowych formalności i opłat. Jest ona dowodem na to, że jej posiadacz jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zgodnie z obowiązującym prawem ubezpieczeniowym kraju, który będzie odwiedzał. Jest ona respektowana we wszytych krajach, których rządy danych państw uznały Biura Narodowe, działające na terenie danego kraju i które przystąpiły do systemu Zielonej Karty. W Polsce funkcje takiego Biura Narodowego pełni Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK).

System Zielonej Karty ma zapewnić pewność wypłaty należnego odszkodowania osobie poszkodowanej przez kierowcę pojazdu zarejestrowanego za granicą. Dzięki systemowi likwidacja szkody jest prosta dla poszkodowanego, który zgłasza szkodę na terenie swojego kraju, niezależnie od miejsca zdarzenia i w ojczystym dla niego języku, bez konieczności tłumaczenia dokumentacji. Ponadto kierowcy dzięki Zielonej Karcie nie muszą nabywać odrębnego ubezpieczenia OC na granicy każdego z odwiedzanych krajów.

System Zielonej Karty jest systemem de facto europejskim. Mapkę państw, w których obowiązuje system znajdziesz pod linkiem: http://www.pbuk.pl/pl/system-zielonej-karty/mapa-systemu

 

Już nie w każdym kraju wymagane jest posiadanie Zielonej Karty

W ramach systemu Zielonej Karty funkcjonuje Porozumienie Wielostronne. Celem Porozumienia jest swobodne poruszanie się kierowców państw, których Biura Narodowe z systemu Zielonej
Karty przystąpiły do Porozumienia, bez konieczności jej posiadania. W ich przypadku wystarczy posiadanie ważnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC ppm) w kraju zarejestrowania pojazdu. Do porozumienia należy większość krajów europejskich w tym także PBUK. Dlatego wyjeżdżając na zachód Europy polski kierowca nie ma obowiązku posiadania Zielonej Karty, a wystarczy jedynie dowód posiadania ważnego ubezpieczenia OC ppm.

 

Czytaj również


Bezpłatna analiza