Likwidacja szkody z OC sprawcy w 8 krokach

Likwidacja szkody z OC sprawcy w 8 krokach

Jeśli miałeś wypadek lub kolizję w winy innego kierowcy to wiesz, że chociaż nie zawiniłeś, to i tak czeka Cię długa droga do uzyskania tego co Ci przysługuje.

 

Sprawdź czy należy Ci się wyższe odszkodowanie

 

Z nami likwidacja szkody może być łatwiejsza. W 8  krokach opisujemy, jak po stłuczce możesz zadbać o swoje prawa i prawidłowo udokumentować poniesioną szkodę, a w efekcie – uzyskać pełną kwotę odszkodowania.

 

KROK 1: Spisz wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym

Dobrą praktyką jest wożenie ze sobą druku takiego oświadczenia. Możesz go pobrać chociażby ze strony: http://www.pbuk.pl/doc/wspolne_oswiadczenie_pl.pdf. Wielu ubezpieczycieli korzysta właśnie z tego druku. Jeśli jednak nie masz przy sobie takiego formularza, możesz oświadczenie spisać samodzielnie.

Pamiętaj, by znalazły się tam najważniejsze informacje, czyli:

  • dane osobowe uczestników zdarzenia,
  • nazwy zakładów ubezpieczeń, w których ubezpieczeni są uczestnicy zdarzenia,
  • numery polis uczestników zdarzenia,
  • data, godzina i miejsce zdarzenia,
  • opis okoliczności zdarzenia,
  • oświadczenie sprawcy wypadku.

Pamiętaj, by każdy z uczestników podpisał się pod oświadczeniem!

 

KROK 2: Podejmij decyzję o wezwaniu policji

Wezwanie policji nie jest konieczne, jeżeli nikt z uczestników zdarzenia nie odniósł obrażeń ciała. Przyjazd policji będzie jednak niezbędny, gdy nie możesz dojść do porozumienia albo został utrudniony lub zablokowany ruch uliczny. Likwidacja szkody może być przeprowadzona także bez dokumentów policyjnych.

Z drugiej strony wezwanie Policji ma swoje korzyści nawet wtedy, gdy sytuacja wydaje się jasna. Choć oświadczenie, o którym pisaliśmy w kroku nr 1 ma co do zasady moc prawną, to sprawca zdarzenia może zostać wezwany przez swojego ubezpieczyciela do potwierdzenia okoliczności zdarzenia. Jeśli im zaprzeczy, to może tym wydłużyć okres przyznania odszkodowania za uszkodzony pojazd.

Natomiast wskazanie przez w notatce policyjnej sprawcy wypadku oraz przeprowadzenie przez funkcjonariuszy postępowania wyjaśniającego, zmniejsza ryzyko odmowy przyjęcia odpowiedzialności przez zakład ubezpieczeń.

 

szkody z oc sprawcy
Jeśli leasingujesz pojazd – pamiętaj, iż leasingodawca wymaga, by każdorazowo wzywana była policja na miejsce zdarzenia.

W poprzednim artykule opisaliśmy likwidację szkody pojazdu leasingowanego. Zapoznanie się z nim pomoże Ci zrozumieć, jakie są konsekwencje szkody całkowitej pojazdu w leasingu, jakie masz obowiązki w przypadku szkody częściowej i z jakiego powodu zakład ubezpieczeń może odmówić przyjęcia odpowiedzialności.

KROK 3: Zgłoś szkodę do ubezpieczyciela sprawcy wypadku

Kolejnym krokiem podczas likwidacji szkody jest zgłoszenie jej do ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Nie musisz tego robić od razu na miejscu zdarzenia. Warto jednak zrobić zdjęcia z tego miejsca (w tym zdjęcia uszkodzeń) i dołączyć je do zgłoszenia.

 

BLS – bezpośrednia likwidacja szkody

Szkodę możesz zgłosić do swojego ubezpieczyciela, jeśli masz wykupioną usługę Bezpośredniej Likwidacji Szkody (BLS). Jednak BLS przeważnie nie obowiązuje zdarzeń, w których ktoś został ranny lub gdy wartość szkody przekracza ustaloną kwotę.

 

Szybka wypłata – ugoda telefoniczna

W niektórych zakładach ubezpieczeń możesz zostać zapytany, na jaką kwotę szacujesz wartość naprawy. W taki sposób przebiega szybka likwidacja szkody. Bez oględzin rzeczoznawcy i za Twoją zgoda otrzymasz wskazaną przez siebie kwotę na konto. Odbywa się to na podstawie tzw. ugody telefonicznej. Za jej pośrednictwem zrzekasz się możliwości dochodzenia należnych roszczeń odszkodowawczych związanych z danym zdarzeniem.

Jeżeli jesteś rzeczoznawcą samochodowym lub mechanikiem i jesteś pewny, iż nie doszło do innych ukrytych uszkodzeń, możesz wycenić szkodę. Jeżeli jednak nie – lepiej poczekaj na oględziny, by przekonać się, czy kolizja nie wyrządziła żadnych większych szkód.

 

KROK 4: Bądź spokojny o koszty holowania pojazdu

Jeżeli Twój pojazd w wyniku zdarzenia wymaga odholowania, masz prawo do pokrycia wynikłych z tego kosztów przez ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia. Przysługuje Ci zwrot kosztów holowania pojazdu do miejsca zamieszkania, warsztatu naprawczego lub parkingu, na którym uszkodzony pojazd będzie oczekiwał na oględziny pojazdu. Jeżeli za parking będziesz musiał uiścić opłatę – także przysługuje Ci zwrot poniesionych kosztów.

 

szybka likwidacja szkody

 

Nigdy nie dokonuj żadnych napraw do czasu oględzin pojazdu, oprócz tych, które są uzasadnione koniecznością dalszej jazdy.

 

KROK 5: Wynajmij auto zastępcze

Najprawdopodobniej, jeśli nie jesteś sprawcą zdarzenia, przysługuje Ci auto zastępcze z OC sprawcy. Refundacja najmu samochodu zastępczego przysługuje bez względu na to, czy masz do czynienia ze szkodą całkowitą, czy też częściową. Co ważne – wynajem auta zastępczego przysługuje zarówno przedsiębiorcą, jak i osobom prywatnym. Sprawdź zatem, czy przysługuje Ci pojazd zastępczy po kolizji, w której nie byłeś sprawcą zdarzenia. Szczegółowo omówiliśmy ten temat w innym artykule „Auto zastępcze z OC sprawcy szkody„.

 

KROK 6 Poczekaj na oględziny rzeczoznawcy

Zgodnie z ustawą zakład ubezpieczeń powinien rozpocząć postępowanie likwidacyjne w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia szkody. Pamiętaj, że rzeczoznawca powinien wręczyć Ci protokół szkody z oględzin pojazdu. Jeśli nie otrzymałeś takiego dokumentu – upomnij się o niego.

 

KROK 7: Wybierz sposób rozliczenia szkody

Na tym etapie masz dwie opcje do wyboru. Możesz poczekać na rozliczenie szkody na podstawie kosztorysu lub oddać pojazd do warsztatu naprawczego i tym sposobem rozliczyć szkodę bezgotówkowo na podstawie faktur za naprawę.

 

Kosztorysowa likwidacja szkody

Zakład ubezpieczeń na podstawie protokołu z oględzin pojazdu przygotowuje kosztorys naprawy. Jest to dokument, który zawiera zakres napraw, które musi wykonać warsztat naprawczy, by przywrócić pojazd do stanu sprzed zdarzenia.

Co do zasady za naprawę auta nie powinieneś zapłacić więcej, niż wskazana kwota na kosztorysie sporządzonym przez ubezpieczyciela.

Jednak taki sposób likwidacji szkody niesie za sobą wiele zagrożeń. Wykonany przez zakład ubezpieczeń kosztorys, w przypadku szkody częściowej (pisaliśmy już o tym, czym jest szkoda częściowa) może być zaniżony w takich aspektach, jak:

 

szkody likwidacja

 

By być pewnym, że nie zaniżono Ci odszkodowania za uszkodzony pojazd, prześlij do bezpłatnej analizy dokumenty szkodowe, a powiemy Ci, ile wynosi niedopłata.

 

Rozliczenie szkody na podstawie faktur za naprawę

Jak już pisaliśmy – zakłady ubezpieczeń zobowiązane są do wypłacenia odszkodowania w wysokości odpowiadającej ekonomicznie uzasadnionym kosztom naprawy pojazdu (rozliczenie kosztorysowe) lub pokryć faktycznie poniesione koszty naprawy pojazdu. Faktury/rachunki za naprawę możesz przedstawić ubezpieczycielowi po naprawie pojazdu w wybranym przez siebie warsztacie, wnioskując tym samym o ich refundację lub zlecić tzw. bezgotówkową naprawę pojazdu. Temu zagadnieniu poświęciliśmy osobny artykuł „Sposób likwidacji szkody częściowej

 

KROK 8: Jeśli to konieczne – odwołaj się od decyzji

Zakład Ubezpieczeń zgodnie z ustawą ma obowiązek rozliczyć szkodę w ciągu 30 dni licząc od dnia zgłoszenia o szkodzie, chyba że w tym terminie nie było możliwe wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela lub wysokości odszkodowania. Wówczas ma on obowiązek wypłacić odszkodowanie w ciągu 14 dni, licząc od dnia w którym przy zachowaniu należytej staranności było możliwe wyjaśnienie tych okoliczności.

Pamiętaj że od decyzji zakładu ubezpieczeń przysługuje Ci odwołanie. Ponadto na rynku znajduje się wiele firm, które mogą wskazać przysługujące Ci prawa w związku z konkretnym zdarzeniem. Sprawdzą one także, czy likwidacja szkody przebiegła prawidłowo oraz czy zostały Ci wypłacone wszystkie należne Ci świadczenia odszkodowawcze w odpowiedniej wysokości.

Czytaj również


Bezpłatna analiza