fb twitter gplus email yt
 • Dopłaty do odszkodowań
 • Likwidacja szkody
 • Szkoda całkowita z OC sprawcy
 • Szkoda częściowa
 • Szkoda komunikacyjna
 • Zaniżone odszkodowanie
 • Pełna wersja serwisu

  Bezpłatna infolinia

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  Szkoda całkowita

  odszkodowanie z OC sprawcy

  Likwidacja szkody

  Amortyzacja - szkoda częściowa

  Szkody rzeczowe /

  Baza wiedzy /

  Likwidacja szkody /

  Amortyzacja podczas likwidacji szkody częściowej

  Amortyzacja podczas likwidacji szkody częściowej

  amortyzacja w likwidacji szkody

  Likwidacja szkody częściowej przez osobę poszkodowaną w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w oparciu o kosztorys nie zawsze przynosi odszkodowanie w wysokości, która pozwala na pokrycie wszystkich kosztów takiej naprawy auta, która przywróci jego stan do tego sprzed wypadku.

   

  Wyliczony przez ubezpieczyciela kosztorys może odbiegać od należności wobec warsztatu samochodowego, który naprawiał Twój pojazd. Pisaliśmy już o kwestii zaniżania stawek za roboczogodzinę. Kosztorys może zostać zaniżony także poprzez uwzględnienie amortyzacji części. Oznacza to, że zakład ubezpieczeń wylicza stopień zużycia części w Twoim aucie, w dniu wypadku i pomniejsza w oparciu na to kosztorys.

   

  Likwidacja szkody częściowej

   

  Zastosowane potrącenie amortyzacyjne ma stanowić różnicę między wartością nowych części koniecznych do naprawy pojazdu, a wartością wynikającą ze stopnia zużycia części dotychczasowych.

   

  Jednak ubezpieczyciele bardzo często potrącają amortyzację od sumy cen wszystkich części zamiennych zakwalifikowanych do wymiany. Nawet jeżeli z technicznego punktu widzenia nie ulegają amortyzacji. W efekcie tego zaniżony zostaje kosztorys, w oparciu o który będzie wypłacone Ci odszkodowanie. To właśnie taka praktyka jest nierzadko odpowiedzialna za sytuacje, gdy poszkodowany w kolizji nie jest w stanie naprawić auta w wysokości przyznanego mu odszkodowania.
   
  Części, które podlegają amortyzacji to:

  • klocki hamulcowe;
  • akumulator;
  • układ wydechowy;
  • ogumienie.

  amortyzacja

  Potrącenie stosuje się także na cenie konkretnej części, jeżeli była wcześniej uszkodzona i nie miała związku z zgłoszoną kolizją bądź też naprawa części została wykonana wadliwie (nieprofesjonalnie).

   

  Poszkodowany dodatkowo stratny z powodu amortyzacji?

   

  Sąd Najwyższy orzekł, że samo zamontowanie nowej części w pojeździe nie jest zyskiem dla poszkodowanego. Stwierdził, że części użyte do naprawy pojazdu nie mogą być oceniane jako samodzielny przedmiot obrotu. Zatem jako właściciel uszkodzonego auta nie powinieneś ponosić dodatkowej straty, w postaci różnicy pomiędzy wartością części zamiennych, jaką miały one przed wypadkiem, a wartością części nowych.

   

  W innym wypadku musiałbyś przecież pokryć powstałą różnicę z własnych środków, choć nie przyczyniłeś się do powstania szkody. Masz zatem prawo oczekiwać od ubezpieczyciela, że wypłaci kwotę obejmującą zakup nowych części, których zamontowanie jest niezbędne, aby przywrócić stan pojazdu sprzed zdarzenia.

   

  Likwidacja szkody poprzez zamontowanie nowych części w miejsce starych prowadzi do bezpodstawnego wzbogacenia się tylko wtedy, gdy spowodowało to wzrost wartości pojazdu jako całości. Ciężar udowodnienia tego, że nastąpił taki wzrost, spoczywa po stronie ubezpieczyciela.

   

  Potrącenie za materiał lakierniczy

   

  Bardzo podobną praktyką, która prowadzi do zaniżenia kosztorysu jest stosowanie potrąceń za materiały lakiernicze. Często na kosztorysach wykonanych przez ubezpieczycieli można zauważyć takie potrącenie na materiale lakierniczym w wysokości 33%. Wypłacane jest zatem jedynie 67% kwoty potrzebnej do polakierowania uszkodzonych elementów.

   

  Praktyka ta nie ma żadnego technicznego ani merytorycznego wytłumaczenia. Przecież, gdy zakwalifikowano element do lakierowania, to nikt nie lakieruje go w 67% tylko w całości. Powinieneś zatem otrzymać pełną kwotę niezbędną do opłacenia poniesionych kosztów lakierowania.

  Skorzystaj z infolinii:

  800-217-417

  Opłata według stawek własnych operatora.

  NAPISZ DO NAS

  Skontaktuj się

  CENTRALA Votum S.A.

  ul. Wyścigowa 56 i,53-012 Wrocław

  tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

  dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  © Copyright 2015 - VOTUM S.A - Głos w Twojej sprawie.

  ^