fb twitter gplus email yt
 • Dopłaty do odszkodowań
 • Likwidacja szkody
 • Szkoda całkowita z OC sprawcy
 • Szkoda częściowa
 • Szkoda komunikacyjna
 • Zaniżone odszkodowanie
 • Pełna wersja serwisu

  Bezpłatna infolinia

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  Szkoda całkowita

  odszkodowanie z OC sprawcy

  Likwidacja szkody

  Brak OC a likwidacja szkody

  Szkody rzeczowe /

  Baza wiedzy /

  Likwidacja szkody /

  Gdy sprawca wypadku nie ma wykupionego ubezpieczenia OC

  Gdy sprawca wypadku nie ma wykupionego ubezpieczenia OC

  szkody komunikacyjne likwidacja

  Według danych zaprezentowanych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w roku 2014 po polskich drogach jeździło blisko 200-250 tys. pojazdów bez właściwej ochrony ubezpieczeniowej.

   

  Zatem szansa na to, że zostaniesz poszkodowany przez takiego kierującego jest niestety całkiem spora.  Czy dla poszkodowanych oznacza to, że likwidacja szkody będzie utrudniona? Co robić, jeśli staniemy się ofiarą takiego kierującego?

   

  Likwidacja szkody w pigułce

   

  Kierujący, który uczestniczy w zdarzeniu, ma obowiązek podać dane ubezpieczyciela i numer polisy. Na tej podstawie możesz jeszcze na miejscu zdarzenia dokonać telefonicznego zgłoszenia szkody i tym samym ustalić, czy sprawca na pewno ma ważną ochronę.

   

  Jeśli jednak na późniejszym etapie postępowania likwidacyjnego okaże się, że polisa sprawcy wypadku nie jest ważna, ubezpieczyciel przekaże sprawę do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. W takich sytuacjach Fundusz przejmuje na siebie obowiązek wypłaty świadczenia.

   

  Jeśli natomiast już od początku jest wiadome, że właściciel pojazdu nie zawarł obowiązkowej umowy ubezpieczenia OC, należy wezwać policję. Dalsza likwidacja szkody nie będzie oznaczała dla Ciebie większych zmian – po prostu postępowanie likwidacyjne przeprowadzi ubezpieczyciel, a odszkodowanie wypłaci Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Natomiast sprawca wypadku, który nie miał wykupionej polisy, będzie musiał liczyć się z tzw. regresem. Oznacza to, że UFG wystąpi do niego o zwrot wypłaconego Tobie świadczenia.

   

  Odszkodowanie wypłacane przez UFG

   

  Fundusz jest obowiązany zająć stanowisko w terminie 30 dni. Czas ten liczy się od dnia otrzymania akt szkody od zakładu ubezpieczeń. W przypadku, gdy wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Funduszu, albo wysokości świadczenia w tym terminie jest niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w terminie 14 dni od dnia wyjaśnienia tych okoliczności.

   

   

  ubezpieczenie oc

   

  Jednak tzw. bezsporna część świadczenia powinna być wypłacona przez UFG w terminie 30-dniowym od otrzymania akt sprawy. Warto wiedzieć, że odpowiedzialność za zwłokę w spełnieniu świadczenia ponoszą odpowiednio Fundusz i zakład ubezpieczeń, każdy w swoim zakresie. Zatem likwidacja szkody zakończona decyzją UFG powinna przebiegać w takim samym tempie, jak gdybyśmy likwidowali ją u ubezpieczyciela sprawcy.

   

  Wpływ ubezpieczenia AC na likwidację szkody

   

  Jeśli masz wykupione ubezpieczenie dobrowolne (AC), powinieneś zgłosić szkodę do swojego ubezpieczyciela. W takiej sytuacji UFG wyrówna szkodę w części, w której nie może być zaspokojona. Uwzględnienia przy tym utracone zniżki składki oraz prawa do zniżek.

   

  Należy także pamiętać, że Fundusz nie zapłaci za szkodę, w przypadku, gdy zostałeś poszkodowany przez innego kierującego i również nie miałeś wykupionego ubezpieczenia OC.

   

  Pamiętajmy, że nawet jeśli doszło do szkody, za którą odpowiedzialność ponosi nieubezpieczony kierujący, nadal masz prawo do odszkodowania. Jeśli natomiast nie wiesz, jak przebrnąć przez wszystkie formalności – najlepiej skorzystać z pomocy pełnomocnika, który poprowadzi w Twoim imieniu sprawę i zadba o to, byś dostał wszystkie należne Ci świadczenia.

  Skorzystaj z infolinii:

  800-217-417

  Opłata według stawek własnych operatora.

  NAPISZ DO NAS

  Skontaktuj się

  CENTRALA Votum S.A.

  ul. Wyścigowa 56 i,53-012 Wrocław

  tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

  dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  © Copyright 2015 - VOTUM S.A - Głos w Twojej sprawie.

  ^