fb twitter gplus email yt
 • Dopłaty do odszkodowań
 • Likwidacja szkody
 • Szkoda całkowita z OC sprawcy
 • Szkoda częściowa
 • Szkoda komunikacyjna
 • Zaniżone odszkodowanie
 • Pełna wersja serwisu

  Bezpłatna infolinia

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  Szkoda całkowita

  odszkodowanie z OC sprawcy

  Likwidacja szkody

  Części zamienne

  Szkody rzeczowe /

  Baza wiedzy /

  Likwidacja szkody /

  Likwidacja szkody – części zamienne

  Likwidacja szkody – części zamienne

  częśći zamienne silnik

  Sąd Najwyższy w wydanym w 2012 r. postanowieniu odrzucił stosowaną podczas likwidacji szkody przez zakłady ubezpieczeń praktykę, która polega na stosowaniu części nieoryginalnych przy obliczaniu wysokości odszkodowania. Nie oznacza to niestety, że ubezpieczyciele zawsze stosują się do tego orzeczenia.

   

  Likwidacja szkody w oparciu o nowe części

   

  Jeżeli uszkodzeniu uległy części pochodzące bezpośrednio od producenta pojazdu mechanicznego i zachodzi konieczność ich wymiany na nowe, regułą powinno być stosowanie w ramach naprawy części oryginalnych, pochodzących od producenta pojazdu mechanicznego.

   

  Istnieje również możliwość, by likwidacja szkody oparła się o zastosowania części równoważnych oryginalnym. Są to części wyprodukowane przez ich producenta, który dostarcza je producentowi pojazdu do montażu, zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi, ustalonymi przez producenta pojazdu (tzw. części Q). Dopuszczalne jest to w sytuacji, gdy nie jest konieczna wymiana uszkodzonych części na oryginalne.

   

  O – oryginalne części zamienne – części produkowane przez producenta pojazdów danej marki.

  Q – części producenta części, o tej samej jakości co oryginalne części producenta pojazdu zastosowane w montażu pojazdu silnikowego, które są produkowane zgodnie ze specyfikacjami i normami produkcji, dostarczonymi przez producenta tych pojazdów, jednakże bez loga producenta pojazdu.

   

  Warto jednak zaznaczyć, że Sąd Najwyższy nie wykluczył możliwości stosowania części nieoryginalnych, ale tylko części nieoryginalnych o porównywalnej jakości (tzw. części P, PJ, PJB, PC). Są one produkowane przez każde przedsiębiorstwo, według norm innych niż producenckie. Jedynym kryterium oceny ich zgodności z normami oryginalnymi jest oświadczenie producenta danej części, że odpowiadają pod względem jakości elementom zastosowanym przy fabrycznym montażu danego pojazdu. W przypadku braku takiego oświadczenia, zastosowanie tych części stwarza realne zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania pojazdu.

   

  części do likwidacji szkody

   

   

  Zakład ubezpieczeń ma obowiązek przedstawić zaświadczenie producenta  na żądanie poszkodowanego. Pamiętaj, że dopuszczalność stosowania do naprawy lub obliczenia wysokości odszkodowania takich części ma wyłącznie charakter warunkowy i dotyczy sytuacji szczególnie uzasadnionych.

   

  Zainstalowanie części nieoryginalnych

   

  Zainstalowanie w pojeździe części nieoryginalnych, które nie są objęte gwarancją producenta pojazdu, łączy się przecież z ryzykiem nieprawidłowej pracy pojazdu, zmniejszenia jego wartości handlowej, czy też problemami przy montażu takich części. W praktyce raczej nie zdarza się to, by producent pojazdu wydał zaświadczenie, że części nieoryginalne o porównywalnej jakości są produkowane zgodnie z linią technologiczną danego pojazdu. Zatem zgodnie z zasadą pełnej rekompensaty (likwidacja szkody powinna zrekompensować w całości poniesione szkody) w rozliczeniu kosztorysowym wysyłanym przez ubezpieczyciela, powinny zostać uwzględnione oryginalne części zamienne lub tzw. części Q.

   

  Gdy naprawiałeś auto używanymi częściami

   

  Jeśli jednak dotychczas do naprawy auta wykorzystywałeś części używane, właśnie takie będą wliczane do przedstawionego Ci kosztorysu. W takiej sytuacji jedynym miarodajnym czynnikiem, który zagwarantuje Ci zwrot poniesionych kosztów, jest przedstawienie faktury dokumentującej zakup użytych części do naprawy.

  Skorzystaj z infolinii:

  800-217-417

  Opłata według stawek własnych operatora.

  NAPISZ DO NAS

  Skontaktuj się

  CENTRALA Votum S.A.

  ul. Wyścigowa 56 i,53-012 Wrocław

  tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

  dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  © Copyright 2015 - VOTUM S.A - Głos w Twojej sprawie.

  ^