fb twitter gplus email yt
 • Dopłaty do odszkodowań
 • Likwidacja szkody
 • Szkoda całkowita z OC sprawcy
 • Szkoda częściowa
 • Szkoda komunikacyjna
 • Zaniżone odszkodowanie
 • Pełna wersja serwisu

  Bezpłatna infolinia

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  Szkoda całkowita

  odszkodowanie z OC sprawcy

  Likwidacja szkody

  Pojazd leasingowany

  Szkody rzeczowe /

  Baza wiedzy /

  Likwidacja szkody /

  Likwidacja szkody w pojeździe leasingowanym cz.2

  Likwidacja szkody w pojeździe leasingowanym cz.2

  leasing likwidacja szkody

  W poprzednim artykule opisaliśmy dokładnie istotę umowy leasingu („Istota leasingu a likwidacja szkody cz.1”). Zapoznanie się z nim pomoże Ci zrozumieć, m.in. konsekwencje szkody całkowitej, obowiązki w przypadku szkody częściowej oraz to z jakiego powodu ubezpieczyciel może odmówić przyjęcia odpowiedzialności.

   

  Dziś kontynuujemy tę tematykę. Mamy nadzieję, że po tych artykułach likwidacja szkody pojazdu leasingowanego będzie nieco bardziej zrozumiała.

   

  Szkoda całkowita lub utrata pojazdu w wyniku kradzieży

   

  W przypadku utraty przedmiotu leasingu umowa wygasa. Taka sytuacja związana jest nie tylko z utratą pojazdu w wyniku kradzieży, ale także orzeczeniem szkody całkowitej. W konsekwencji wcześniejszego rozwiązania umowy jesteś zobowiązany do wypłacenia odszkodowania na rzecz leasingodawcy. Wysokość odszkodowania regulują Ogólne Warunki Umowy Leasingu. Kwotę należności pomniejsza się m.in. o kwotę z tytułu odszkodowania z OC sprawy wypadku lub ubezpieczenia AC.

   

  Niestety może dojść do sytuacji, w której wypłacone odszkodowanie w przypadku szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu nie wystarczy na pokrycie odszkodowania za wcześniejsze rozwiązanie umowy leasingu. Wówczas będziesz zobowiązany do pokrycia różnicy. Od ponoszenia dodatkowego kosztu może uchronić Cię tzw. ubezpieczenie GAP.

   

  Czym jest ubezpieczenie GAP?

   

  Jego zadaniem jest pokrycie strat, na jakie możesz być narażony w związku z utratą wartości Twojego samochodu. Gdy orzeczona zostanie szkoda całkowita lub utracisz pojazd w wyniku kradzieży, to takie ubezpieczenie pokrywa różnicę pomiędzy wartością fakturową lub sumą ubezpieczenia AC Twojego samochodu, a jego wartością rynkową aktualną na dzień szkody.

   

  Likwidacja szkody częściowej w pojeździe leasingowanym

   

  W razie uszkodzenia samochodu przez innego kierującego, ubezpieczyciel pyta  leasingodawcę o to, komu wypłacić odszkodowanie.

  Gdy likwidacja szkody przeprowadzana jest z OC sprawcy wypadku
  , a użytkownik zdecydował się na kosztorysowe rozliczenie szkody, to zazwyczaj odszkodowanie wypłacane jest na konto leasingodawcy. Następnie on dokonuje przelewu na rzecz leasingobiorcy (czyli dla Ciebie), pod warunkiem że przywróciłeś samochód do stanu sprzed zdarzenia oraz nie zalegasz z żadnymi płatnościami.

   

  Jeśli jednak zadecydujesz się na bezgotówkową likwidację szkody to wartość odszkodowania jest równa kwocie netto faktury za naprawę samochodu, która najczęściej jest wystawiana na leasingobiorcę. Wtedy to Ty ponosisz koszty VAT za naprawę. W przypadku, gdy leasingobiorca prowadzi działalność zwolnioną od VAT, to wtedy ubezpieczyciel wypłaca wartość brutto z faktury.

   

  likwidacja szkody leasing

   

   

  Natomiast likwidacja szkody z ubezpieczenia AC oznacza, że ubezpieczyciel zwraca koszty naprawy w zależności od wariantu oraz opcji zawartych w podpisanej umowie (rozliczenie kosztorysowe) lub pokrywa koszty naprawy na podstawie przedstawionych rachunków/faktur (rozliczenie serwisowe). Dlatego tak ważne  jest, aby zakres ubezpieczenia był jak najszerszy. W innym razie leasingobiorca ponosi dodatkowe koszty w postaci dopłaty do naprawy samochodu.

   

   

  Odmowa wypłaty odszkodowania przez zakład ubezpieczeń

   

  Zakup pełnego pakietu ubezpieczeń (OC+AC) ma chronić interes leasingodawcy bez względu na to, czy pojazd zostanie zniszczony z Twojej winy, czy też z innych przyczyn niezależnych od Ciebie, jak np. gradobicie. Posiadając taki pakiet likwidacja szkody może być dla Ciebie mniej uciążliwa.

   

  Pamiętaj jednak, że zawarcie nawet najbardziej kompleksowej umowy ubezpieczenia samochodu, może Cię nie uchronić od ponoszenia odpowiedzialności materialnej za uszkodzenie pojazdu lub jego utratę. W  niektórych sytuacjach uregulowanych w ustawie lub Ogólnych Warunkach Umowy ubezpieczenia AC, ubezpieczyciel nie będzie ponosił odpowiedzialności. Wówczas to Ty będziesz zmuszony pokryć koszty przywrócenia pojazdu do stanu używalności lub uregulować wierzytelność względem leasingodawcy w wyniku utraty pojazdu.

   

  Najczęstsze sytuacje, w których ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkodę:

  • rażące niedbalstwo np. ucieczka z miejsca wypadku, brak ważnych badań technicznych, brak dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu, udostępnienie przedmiotu osobie bez wymaganych uprawnień;
  • niedopełnienie obowiązku ratowania przedmiotu ubezpieczenia lub ograniczenia szkody np. brak dowodu na próby gaszenia pożaru, brak interwencji straży pożarnej itp.;
  • niedopełnienie obowiązku ustalenia sprawców szkody np. brak interwencji policji oraz przeprowadzenia postępowania karnego;
  • wyłączna wina ubezpieczonego np. celowe podpalenie pojazdu, prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu.

   

  W przypadku odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela leasingodawca nie jest zobowiązany do dochodzenia odszkodowania przed zakładem ubezpieczeń – leży to w Twoim  interesie. Istnieje jednak możliwość, byś został upoważniony do dochodzenia odszkodowania z zakładu ubezpieczeń na etapie przedsądowym i sądowym z tytułu zniszczenia lub utraty przedmiotu leasingu.

   

  Jeśli potrzebujesz pomocy na którymkolwiek etapie likwidacji szkody – napisz lub zadzwoń do nas, chętnie pomożemy.

  Skorzystaj z infolinii:

  800-217-417

  Opłata według stawek własnych operatora.

  NAPISZ DO NAS

  Skontaktuj się

  CENTRALA Votum S.A.

  ul. Wyścigowa 56 i,53-012 Wrocław

  tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

  dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  © Copyright 2015 - VOTUM S.A - Głos w Twojej sprawie.

  ^