fb twitter gplus email yt
 • Dopłaty do odszkodowań
 • Likwidacja szkody
 • Szkoda całkowita z OC sprawcy
 • Szkoda częściowa
 • Szkoda komunikacyjna
 • Zaniżone odszkodowanie
 • Pełna wersja serwisu

  Bezpłatna infolinia

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  Szkoda całkowita

  odszkodowanie z OC sprawcy

  Szkoda całkowita z oc sprawcy

  Szkoda całkowita z OC sprawcy

  Czym jest szkoda całkowita?

  szkoda całkowita

  Ze szkodą całkowitą mamy do czynienia, w przypadku obowiązkowych umów ubezpieczenia, gdy naprawa pojazdu jest ekonomicznie nieuzasadniona, czyli wysokość naprawy przekracza 100% wartości pojazdu w stanie nieuszkodzonym sprzed zdarzenia.

   

  Odszkodowanie za szkodę całkowitą

  Jeżeli szkoda zostanie zakwalifikowana jako szkoda całkowita z OC sprawcy to wtedy ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie, które stanowi różnicę między wartością pojazdu w stanie nieuszkodzonym sprzed wypadku a wartością pojazdu w stanie uszkodzonym. Zgodnie ze wzorem:

   

  Odszkodowanie = wartość pojazdu w stanie sprzed wypadku – wartość pojazdu w stanie uszkodzonym

   

  Zaniżone odszkodowanie z OC?

   

  Pamiętaj, że zakład ubezpieczeniowy jest zobowiązany przedstawić Ci pełną dokumentację, w której wskazuje, że koszty naprawy faktycznie przekraczają wartość pojazdu i że jest to szkoda całkowita. Opisany powinien zostać sposób, w jaki została ustalona wartość pojazdu w stanie uszkodzonym. Oszacowana powinna zostać również wartość pojazdu przed wypadkiem oraz wysokość kosztów naprawy. Jeżeli nie otrzymałeś któregoś z tych dokumentów, koniecznie poproś o uzupełnienie dokumentacji.

   

  Kosztorys naprawy

  Jednym z sposobów na wypłacenie mniejszego odszkodowania za zniszczony pojazd jest zawyżenie kosztów naprawy by wykazać, że naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona.

   

  Omawiając szkodę częściową wskazaliśmy, że praktyką tych ubezpieczycieli, którzy wypłacają zaniżone odszkodowanie, jest zaniżanie stawek przy szkodzie częściowej, natomiast przy szkodzie całkowitej są one specjalnie podnoszone. Dlatego, jeśli zobaczysz na przesłanym do ciebie kosztorysie, że stawka za roboczogodzinę (RBG) za mechanika, lakiernika lub blacharza przekracza kwotę 130zł. to warto, żeby tym wyliczeniom przyjrzał się specjalista. Istnieje bowiem możliwość, że stawki te zostały specjalnie zawyżone.

   

  szkoda całkowita
   

  Przy pojazdach starszych zakłady ubezpieczeniowe stosują oryginalne części producenta pojazdu (przy szkodzie częściowej zaś części zamienne o porównywalnej jakości), ponieważ ich zastosowanie może podnieść wysokość kosztów naprawy.

   

  Jeżeli masz podejrzenia że wypłacono Ci zaniżone odszkodowanie, koniecznie się z nami skontaktuj. Sprawdzimy to bezpłatnie.

   

  Wycena pojazdu przed szkodą

   

  W przypadku gdy w naszej sytuacji ubezpieczyciel stwierdził, że jest to szkoda całkowita z OC sprawcy, ma on obowiązek przedstawić wycenę pojazdu w stanie nieuszkodzonym sprzed zdarzenia. W ten sposób ma on wykazać, że koszty naprawy faktycznie przekraczają wartość pojazdu.

  UWAGA! Pamiętaj że zamontowana instalacja gazowa może podnieść wartość pojazdu – należy wówczas przedstawić fakturę dokumentującą jej montaż.

   

  W jaki sposób ustala się wartość uszkodzonego pojazdu?

   

  Zakład ubezpieczeniowy może ustalić wartość uszkodzonego pojazdu na podstawie systemu eksperckiego lub wystawić „wrak” na aukcji internetowej, by wykazać realną kwotę, za którą klient może sprzedać pojazd w stanie uszkodzonym.

   

  • aukcja internetowa – ubezpieczyciel ma obowiązek poinformować poszkodowanego o kwocie, jaką uzyskano na aukcji, jej numerze oraz kontakt do oferenta. Pamiętaj, że zakład nie jest pośrednikiem w sprzedaży wraku ani organizatorem aukcji i nie ma prawa do pobierania jakichkolwiek opłat za pośrednictwo. Taka praktyka, choć stosowana przez niektórych ubezpieczycieli, jest bezprawna.W przypadku takiego ustalenia wartości wraku trudno podważyć wysokość uzyskanej kwoty – jest to faktyczna oferta rynkowa. Jedyną możliwością jej zanegowania jest sytuacja, w której klientowi nie udało się skontaktować z oferentem pod wskazanym numerem kontaktowym i adresem.

   

  • system ekspercki – wycena wraku uwzględnia wiele czynników opierających się na indywidualnej wiedzy danego rzeczoznawcy, który sporządził wycenę. Jeżeli ubezpieczyciel w taki sposób wyznaczył wartość wraku, poproś o wysłanie wyceny pojazdu w stanie uszkodzonym.

   

  Szkoda rzeczowa z OC może być różnie rozliczana. Zatem i odszkodowanie może zostać w różny sposób zaniżone.

   

  Jeżeli obawiasz się ze źle wyliczono szkodę całkowitą prześlij do nas dokumentację:

   

  • Kosztorys naprawy
  • Wycena pojazdu przed szkodą
  • Wycenę pojazdu po szkodzie – jeżeli wrak ustalono na aukcji informację o tym znajdziesz w decyzji o przyznanym odszkodowaniu
  • Decyzję o przyznanym odszkodowaniu
  • Wniosek o Bezpłatną Analizę Roszczeń

   

  Skorzystaj z infolinii:

  800-217-417

  Opłata według stawek własnych operatora.

  NAPISZ DO NAS

  Skontaktuj się

  CENTRALA Votum S.A.

  ul. Wyścigowa 56 i,53-012 Wrocław

  tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

  dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  © Copyright 2015 - VOTUM S.A - Głos w Twojej sprawie.

  ^