fb twitter gplus email yt
 • Dopłaty do odszkodowań
 • Likwidacja szkody
 • Szkoda całkowita z OC sprawcy
 • Szkoda częściowa
 • Szkoda komunikacyjna
 • Zaniżone odszkodowanie
 • Pełna wersja serwisu

  Bezpłatna infolinia

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  Szkoda całkowita

  odszkodowanie z OC sprawcy

  Szkoda całkowita z oc sprawcy

  Szkoda całkowita z OC sprawcy

  Szkody rzeczowe /

  Baza wiedzy /

  Szkoda całkowita z oc spra ... /

  Szkoda całkowita z OC sprawcy, czy z Twojego AC?

  Szkoda całkowita z OC sprawcy, czy z Twojego AC?

  szkoda całkowita oc sprawcy

  Pisaliśmy już na naszym blogu, że szkody na pojeździe, ze względu na zakres uszkodzenia, jak i sposób prowadzenia ich likwidacji, dzielą się na naprawialne (częściowe) oraz całkowite. Co ciekawe takie rozróżnienie nie znajduje bezpośrednich podstaw w kodeksie cywilnym ani żadnej innej ustawie. Wynika ona z praktyki zakładów ubezpieczeń i orzecznictwa sądów.

   

  Szkodę całkowitą rozpatruje się zarówno z punktu widzenia technologicznego, jak i ekonomicznego. Szkoda całkowita w aspekcie technologicznym oznacza brak możliwości doprowadzenia pojazdu do stanu, który pozwalałby na jego prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie. Natomiast w aspekcie ekonomicznym to zniszczenie pojazdu do tego stopnia, że jego naprawa jest wprawdzie możliwa, ale nieopłacalna.

   

  Szkoda całkowita a ubezpieczenie OC i AC

   

  Należy mieć na uwadze, że powyższa definicja szkody całkowitej ma zastosowanie, gdy likwidowana jest szkoda całkowita z OC sprawcy. Natomiast w przypadku likwidacji szkody przez ubezpieczyciela, z którym zawarta została umowa dobrowolnego ubezpieczenia autocasco, za szkodę całkowitą uznaje się szkodę, której koszt naprawienia jest wyższy, niż część wartości pojazdu wyrażona procentowo w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU).

   

  Zatem jeśli ubezpieczyciel w OWU za szkodę całkowitą uznaje taką szkodę, której wysokość kosztów naprawy przekracza 70% wartości samochodu, to w przypadku kosztów przekraczających tę wysokość szkoda będzie likwidowana jako szkoda całkowita.

   

  Zakłady ubezpieczeń w przypadku ubezpieczenia autocasco mają więc pewną swobodę co do ustalenia, jaki stopień uszkodzenia pojazdu będzie stanowił o likwidacji szkody jako całkowitej, jednak stopień ten musi być wyraźnie sprecyzowany w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

   

  szkoda komunikacyjna oc sprawcy

   

  Jak zlikwidować szkodę całkowitą?

   

  Jeżeli to inny kierujący był sprawcą wypadku, w którym zniszczone zostało Twoje auto, to masz prawo domagać się wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia OC sprawcy. Jeśli nie miał on wykupionego OC lub zbiegł z miejsca zdarzenia, roszczenia odszkodowawcze możesz zgłosić do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Jednak w przypadku likwidacji szkody rzeczowej (zarówno całkowitej, jak i częściowej) musisz liczyć się z pewnymi ograniczeniami.

   

  UFG nie wypłaci zatem odszkodowania za szkodę rzeczową, jeśli żaden z uczestników wypadku nie zginął ani nie doznał obrażeń trwalszych niż 14 dni. Dodatkowo pokrywa on szkody rzeczowe, których wartość przekracza 300 euro i  o taką samą kwotę pomniejsza przyznane odszkodowanie.

   

  Jeśli jednak to Ty byłeś sprawcą, to szkoda całkowita może zostać zlikwidowana tylko i wyłącznie z Twojego ubezpieczenia AC. Oczywiście o ile taką polisę wykupiłeś. Chociaż z AC możesz skorzystać także wtedy, gdy inny kierujący jest odpowiedzialny za spowodowanie kolizji. Wtedy odszkodowanie otrzymujesz od „swojego” ubezpieczyciela, u którego masz wykupione AC, a ten odzyskuje te pieniądze od ubezpieczyciela sprawcy.

  Skorzystaj z infolinii:

  800-217-417

  Opłata według stawek własnych operatora.

  NAPISZ DO NAS

  Skontaktuj się

  CENTRALA Votum S.A.

  ul. Wyścigowa 56 i,53-012 Wrocław

  tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

  dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  © Copyright 2015 - VOTUM S.A - Głos w Twojej sprawie.

  ^