fb twitter gplus email yt
 • Dopłaty do odszkodowań
 • Likwidacja szkody
 • Szkoda całkowita z OC sprawcy
 • Szkoda częściowa
 • Szkoda komunikacyjna
 • Zaniżone odszkodowanie
 • Pełna wersja serwisu

  Bezpłatna infolinia

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  Szkoda całkowita

  odszkodowanie z OC sprawcy

  Szkoda częściowa

  Szkoda częściowa - likwidacja

  Szkody rzeczowe /

  Baza wiedzy /

  Szkoda częściowa /

  Sposób likwidacji szkody częściowej

  Sposób likwidacji szkody częściowej

  szkoda komunikacyjna rozliczenie

  Szkoda częściowa rozliczana ma być zgodnie z zasadą pełnej kompensacji szkody wyrażoną w kodeksie cywilnym.

   

  Ustawodawca dopuszcza dwie formy rozliczenia szkody poprzez wypłacenie odszkodowania:

  1. będącego równowartością poniesionych kosztów za naprawę pojazdu;
  2. na podstawie rozliczenia kosztorysowego uwzględniającego ceny na rynku lokalnym.

   

  Ten artykuł poświęcimy omówieniu rozliczenia szkody wskazanej w pierwszym punkcie. Przy wyborze takiego sposobu likwidacji szkody masz możliwość obrania dwóch dróg. Możesz zdecydować się na bezgotówkową formę rozliczenia szkody komunikacyjnej lub otrzymać odszkodowanie na podstawie faktur/rachunków za naprawę pojazdu.

   

  Szkoda częściowa rozliczana bezgotówkowo

   
  Szkodę rozliczysz bezgotówkowo zgłaszając się do warsztatu naprawczego, który współpracuje z ubezpieczycielem. Wybór warsztatu należy do Ciebie – pamiętaj jednak, że nie każdy warsztat oferuje możliwość rozliczenia szkody za jego pośrednictwem.

   

  Wybranie tej drogi w moim odczuciu jest bezpieczniejsze. W przypadku oddania pojazdu do naprawy wypełniasz upoważnienie do odbioru odszkodowania na rzecz warsztatu naprawczego, który od początku likwidacji szkody jest w kontakcie z zakładem ubezpieczeń i dokonuje napraw zgodnie z protokołem oględzin.

   

  Warsztat przedstawia także faktury i rachunki oraz udostępnia pojazd do oględzin po naprawie pojazdu. Większość zakładów naprawczych oferujących taką możliwość udostępnia także samochody zastępcze z OC sprawcy wypadku na czas oddania pojazdu do naprawy.

   

  Co to oznacza dla Ciebie?

  • Minimum formalności, ponieważ od początku do końca szkoda częściowa likwidowana jest przez zakład ubezpieczeń.
  • Kompleksowość oferty – naprawiasz pojazd bez żadnych wkładów własnych i otrzymujesz pojazd zastępczy.

   

  szkoda komunikacyjna bezgotówkowe rozliczenie

   

   

  Przedstawienie faktur/rachunków za naprawę pojazdu

   

  Przy wyborze tej drogi wybór warsztatu także należy do Ciebie. Jednak w tej sytuacji to Ty, a nie ubezpieczyciel, rozliczasz się z warsztatem samochodowym. Natomiast zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie bezpośrednio Tobie.

   

  Jeśli zdecydujesz się na taka formę likwidacji szkody, pamiętaj, że:

   

  1. samo przedstawienie faktury za naprawę może nie być wystarczające – zawsze poproś o wydanie rachunków źródłowych za zakup części użytych do naprawy;
  2.  

  3. zakres napraw musi się pokrywać z protokołem oględzin wykonanym przez rzeczoznawcę z zakładu ubezpieczeń. Jeżeli mechanik poinformuje Cię, że w protokole oględzin nie są uwzględnione wszystkie uszkodzenia, poproś o kolejne oględziny i nie naprawiaj pojazdu do momentu ponownego przyjazdu rzeczoznawcy z zakładu ubezpieczeń. Do naprawy można przystąpić dopiero, gdy uzna on, że wykryte uszkodzenia faktycznie mają związek ze szkodą. W przeciwnym wypadku ubezpieczyciel może odmówić pokrycia kosztów za dodatkowe prace wykonane przez warsztat naprawczy.
  4.  

  5. po przedstawieniu faktury za naprawę i rachunków źródłowych za zakup części, zakład ubezpieczeń może wysłać ponownie swojego rzeczoznawcę do przeprowadzenia oględzin pojazdu.

   

  Prawo do odszkodowania za szkodę komunikacyjną oznacza (o ile nie byłeś sprawcą szkody), że masz prawo do uzyskania świadczeń niezbędnych do naprawienia pojazdu (gdy była to szkoda częściowa). Po naprawie pojazdu i uznaniu rachunków pamiętaj, by sprawdzić również swoje prawo do uzyskania środków z tytułu utraty wartości rynkowej pojazdu. Więcej informacji znajdziesz w artykule „Kiedy mamy do czynienia z utratą wartości handlowej pojazdu?”.

  Skorzystaj z infolinii:

  800-217-417

  Opłata według stawek własnych operatora.

  NAPISZ DO NAS

  Skontaktuj się

  CENTRALA Votum S.A.

  ul. Wyścigowa 56 i,53-012 Wrocław

  tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

  dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  © Copyright 2015 - VOTUM S.A - Głos w Twojej sprawie.

  ^