fb twitter gplus email yt
 • Dopłaty do odszkodowań
 • Likwidacja szkody
 • Szkoda całkowita z OC sprawcy
 • Szkoda częściowa
 • Szkoda komunikacyjna
 • Zaniżone odszkodowanie
 • Pełna wersja serwisu

  Bezpłatna infolinia

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  Szkoda całkowita

  odszkodowanie z OC sprawcy

  Szkoda częściowa

  Szkoda częściowa

  Szkody rzeczowe /

  Baza wiedzy /

  Szkoda częściowa /

  Odpowiedzialność za zderzenie samochodu ze zwierzęciem

  Odpowiedzialność za zderzenie samochodu ze zwierzęciem

  wypadek spowodowany przez zwierzęta

  Roszczenia odszkodowawcze za szkodę powstałą w wyniku wypadku z udziałem dzikich zwierząt należy kierować albo do Polskiego Związku Łowieckiego, jeżeli szkoda pozostaje w związku z odbywającym się polowaniem lub nagonką, albo do zarządcy drogi.

   

  To ostatnie rozwiązanie jest uzasadnione tylko i wyłącznie w przypadku działania lub zaniechania zarządcy, które noszą znamiona winy. Zarządca drogi zostaje obciążony odpowiedzialnością w przypadku zaniechania należytego wypełnienia obowiązków w postaci nieumieszczenia na drodze znaku ostrzegawczego o dzikiej zwierzynie. Znak ostrzegawczy stosuje się w takich miejscach na drodze, na których kierujący powinni zachować szczególną ostrożność ze względu na występujące niebezpieczeństwo. Poszkodowany powinien wykazać istnienie obowiązku po stronie zarządcy, na zwiększenie obszaru zagrożonego i stosowne jego oznakowanie, np. z uwagi na częste wypadki z dzikimi zwierzętami.

   

  Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 19 kwietnia 1974 roku (sygn. akt II CR 157/74), w którym SN wskazał, iż Skarb Państwa nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą na drodze ruchu publicznego w wyniku zderzenia się zwierzęcia, żyjącego w stanie wolnym, z mechanicznym środkiem komunikacji, gdy do zdarzenia doszło poza obszarem, którego charakter uzasadniałby ustawienie ostrzegającego znaku drogowego.

   

  Ponadto na uwagę zasługuje także wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie (sygn. akt I ACa 272/08), w którym to sąd wskazał, że pomiędzy brakiem znaku A-18b a powstałą szkodą istnieje adekwatny związek przyczynowy – kierowca nie mógł się spodziewać wtargnięcia dzikiego zwierzęcia na jezdnię, bo zarządca drogi nie postawił znaku ostrzegającego o tym niebezpieczeństwie, choć dochodziło tam do częstych kolizji z udziałem dzikich zwierząt.

   

  W związku z powyższym, aby możliwe było wykazanie zawinienia po stronie osoby odpowiedzialnej za szkodę, niezbędne jest przedłożenie dokumentacji w postaci:

   

  • notatki urzędowej policji wskazującej, czy na przedmiotowym odcinku drogi dochodziło już do wypadków/kolizji z udziałem dzikich zwierząt;
  • pisma Polskiego Związku Łowieckiego, wskazującego na terminy polowań, miejsce bytowania i migracji dzikich zwierząt na terenie, na którym doszło do wypadku;
  • ewentualnych oświadczeń świadków zdarzenia, którzy wskazaliby także na częstotliwość wypadków na przedmiotowym odcinku drogi.

   

  Skorzystaj z infolinii:

  800-217-417

  Opłata według stawek własnych operatora.

  NAPISZ DO NAS

  Skontaktuj się

  CENTRALA Votum S.A.

  ul. Wyścigowa 56 i,53-012 Wrocław

  tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

  dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  © Copyright 2015 - VOTUM S.A - Głos w Twojej sprawie.

  ^