fb twitter gplus email yt
 • Dopłaty do odszkodowań
 • Likwidacja szkody
 • Szkoda całkowita z OC sprawcy
 • Szkoda częściowa
 • Szkoda komunikacyjna
 • Zaniżone odszkodowanie
 • Pełna wersja serwisu

  Bezpłatna infolinia

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  Szkoda całkowita

  odszkodowanie z OC sprawcy

  Szkoda częściowa

  Szkoda parkingowa

  Szkody rzeczowe /

  Baza wiedzy /

  Szkoda częściowa /

  Odszkodowanie za szkodę parkingową

  Odszkodowanie za szkodę parkingową

  szkoda-parkingowa

  Szkoda parkingowa to niemały problem dla właściciela uszkodzonego auta. Przeważnie nawet nie wiemy, kto i w jaki sposób dokonał zniszczeń. Auto mógł zarysować inny kierowca, lecz równie dobrze zarysowania mógł pozostawić wózek sklepowy. Choć oczywiście zdarzają się i tacy, którzy na właściciela uszkodzonego auta poczekają, lub przynajmniej zostawią za wycieraczką kartkę z danymi kontaktowymi do siebie. Jak zachować się w każdej z tych sytuacji i uzyskać pieniądze na naprawę uszkodzonego pojazdu?

   

  Szkoda parkingowa, kartka za wycieraczką

   

  W najlepszej sytuacji jesteś, kiedy sprawca zaczekał, aż pojawisz się na miejscu zdarzenia albo zostawił kartkę za wycieraczką twojego auta ze swoim numerem, bądź namiarami. Możliwe, że na miejscu uda Wam się ustalić kwotę odszkodowania. Jeżeli jednak masz wątpliwości, co do wysokości rekompensaty lub nie potrafisz ocenić zakresu uszkodzeń – spiszcie wspólne oświadczenie. Powinno ono zawierać datę, godzinę, miejsce i okoliczności zdarzenia, a także dane personalne wszystkich uczestników: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, telefon kontaktowy, oraz dane personalne ewentualnych świadków.

   

  W tym dokumencie należy również zamieścić informacje odnośnie pojazdów: markę i numery rejestracyjne, numer dowodu i prawa jazdy wraz z kategorią, nazwę ubezpieczyciela OC wraz z numerem polisy sprawcy. Jeżeli zdecydujesz się na zawiadomienie policji, to oni przejmują dowodzenie. Sprawa taka może zakończyć się ukaraniem sprawcy zdarzenia mandatem.

   

  Jeśli Twoje auto zostało uszkodzone przez inny pojazd – środki na naprawę samochodu dostaniesz z odszkodowania wypłacanego z ubezpieczenia OC sprawcy zdarzenia. Gdy winny uszkodzeń czekał na Ciebie  – nie grozi mu nic więcej poza utratą zniżek lub ewentualnym mandatem. Bez względu na to, co zostało uszkodzone – sprawca nie musi się martwić tymi kosztami, zostaną pokryte z jego ubezpieczenia OC. Oczywiście pod warunkiem, że takie ubezpieczenie ma wykupione, jest trzeźwy i nie uciekł z miejsca zdarzenia. Kwestią problematyczną jest pozostawienie za wycieraczką kartki z namiarami – takie zachowanie może zostać uznane za ucieczkę z miejsca, choć nie zawsze.

   

  auto uszkodzone na parkingu

   

  Auto uszkodzone na parkingu – brak sprawcy

   

  Gdy jednak zauważysz, że na parkingu ktoś uszkodził Twój samochód, a po sprawcy ani śladu – zacznij od zawiadomienia policji. Ma ona obowiązek przyjęcia zgłoszenia. Notatka policyjna może przydać się również w momencie, kiedy będziesz zmuszony likwidować szkodę parkingową z polisy AC. To podstawa do jakichkolwiek roszczeń.

   

  Kolejnym krokiem jest sprawdzenie, czy w miejscu, gdzie stało auto, znajdował się monitoring. Z uzyskaniem materiału nie ma co czekać. Jeśli na pierwszy rzut oka kamer nie widać, popytaj właścicieli okolicznych sklepów lub instytucji.

   

  Brak monitoringu na miejscu zdarzenia znacznie utrudnia sprawę. W takiej sytuacji można próbować poszukać świadków (sąsiadów, lokatorów, klientów sklepu, przechodniów). Niestety szanse na znalezienie sprawcy bez nagrania i bez konkretnych zeznań świadków są raczej nikłe. W takim wypadku zmuszony będziesz do naprawy pojazdu na własny koszt czy też z polisy AC, choć to wiąże się z utratą zniżek za bezszkodową okres ubezpieczenia. Naprawę tak uszkodzonego auta możesz naprawić z polisy AC tylko wtedy, gdy umowa obejmuje szkody wyrządzone przez nieznanego sprawcę, który zbiegł z miejsca zdarzenia. W innym przypadku – ubezpieczyciel nie weźmie na siebie odpowiedzialności za szkodę tego typu.

   

  Zbiegły sprawca szkody parkingowej zapłaci z własnej kieszeni

   

  Jeśli jednak zeznania świadków lub materiał z monitoringu pomogą Ci ustalić sprawcę szkody, który zbiegł z miejsca zdarzenia, to odszkodowanie dostaniesz z jego OC komunikacyjnego. Natomiast zbiegły z miejsca zdarzenia sprawca musi się liczyć z tym, że będzie musiał zwrócić (w ramach regresu) ubezpieczycielowi wypłaconą Tobie kwotę odszkodowania. Tak samo będzie, jeśli sprawca był pod wpływem substancji odurzających.

   

  Auto uszkodzone przez wózek sklepowy

   

  To jednak są te „łatwiejsze” sprawy. Co jednak w sytuacji, jeśli Twoje auto zostało zarysowane wózkiem sklepowym lub przez bawiące się dziecko albo złośliwego sąsiada? Jeśli wiesz, kto jest sprawcą – odszkodowanie możesz uzyskać z  jego OC w życiu prywatnym, o ile wykupił taką polisę. Jeśli nie – to swoich praw możesz dochodzić na drodze powództwa cywilnego, opłacić naprawę z własnego ubezpieczenia AC (musisz liczyć się z utratą zniżek) lub z własnej kieszeni.

   

  auto-wozek-sklepowy

   

  Jeśli jednak nie masz świadków, którzy wskażą sprawcę, a ten nie przyznał się sam do uszkodzenia – jego szukanie może być wyjątkowo trudne, o ile nie niemożliwe. Inną kwestią jest uszkodzenie auta przez pozostawiony przez kogoś wózek sklepowy. Sklepy bardzo rzadko godzą się na wzięcie na siebie odpowiedzialności za wózki pozostawione na parkingu przez klientów. Taka sprawa każdorazowo wymaga indywidualnego zbadania, by mieć pewność, czy faktycznie jest możliwe uzyskanie odszkodowania od sklepu, którego wózek zarysował Twój samochód.

   

  Uszkodzenie samochodu na parkingu strzeżonym

   

  Gdy zostawisz auto na parkingu strzeżonym, zawierasz umowę przechowania, a osoba, która podejmuje się przechowania samochodu, bierze odpowiedzialność za nie, a także za to, co się z nim znajduje. Zgodnie z taką umową mamy prawo odebrać samochód w stanie nienaruszonym. To przechowawca, czyli parking bierze na siebie odpowiedzialność za samochód. W razie jakiegokolwiek uszkodzenia możemy dochodzić roszczeń od właściciela parkingu strzeżonego. Żeby było to możliwe, należy mieć potwierdzenie, że zawarliśmy z nim umowę przechowania. Takim potwierdzeniem może być „kwitek”, na którym znajdzie się np. marka auta i numer rejestracyjny.

   

  Warto przy tym wiedzieć, że za parking strzeżony można uważać każdy parking, który wyposażono w urządzenia charakterystyczne dla miejsca strzeżonego: ogrodzenia, szlaban, budkę strażniczą, obsługę, która wpuszcza i wypuszcza samochody itp. Zdarza się, że właściciele takich parkingów chcą uniknąć odpowiedzialności za samochody, które przechowują i wieszają np. w niewidocznym miejscu tabliczkę „parking dozorowany”. Nie zmienia to jednak sytuacji poszkodowanego. W takim przypadku prawo stoi bowiem po stronie klientów, gdyż jeżeli parking spełnia opisane warunki strzeżonego, to, mimo braku informacji –  możemy go za parking strzeżony uznać.

   

  Potrzebujesz więcej informacji na ten temat? Napisz do nas lub zadzwoń!

  Skorzystaj z infolinii:

  800-217-417

  Opłata według stawek własnych operatora.

  NAPISZ DO NAS

  Skontaktuj się

  CENTRALA Votum S.A.

  ul. Wyścigowa 56 i,53-012 Wrocław

  tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

  dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  © Copyright 2015 - VOTUM S.A - Głos w Twojej sprawie.

  ^