fb twitter gplus email yt
 • Dopłaty do odszkodowań
 • Likwidacja szkody
 • Szkoda całkowita z OC sprawcy
 • Szkoda częściowa
 • Szkoda komunikacyjna
 • Zaniżone odszkodowanie
 • Pełna wersja serwisu

  Bezpłatna infolinia

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  Szkoda całkowita

  odszkodowanie z OC sprawcy

  Szkoda częściowa

  Szkoda częściowa

  Szkody rzeczowe /

  Baza wiedzy /

  Szkoda częściowa /

  Odszkodowanie za zniszczenie samochodu przez spadający śni ...

  Odszkodowanie za zniszczenie samochodu przez spadający śnieg

  odszkodowanie za zniszczony samochód

  Zima nie zawsze jest łaskawa dla pieszych i kierowców. Problemów mogą nastręczyć nie tylko lód czy błoto, ale też zalegający na dachach śnieg i sople. Te z pozoru niegroźne zjawiska pogodowe mogą doprowadzić do większych czy mniejszych tragedii. Warto przypomnieć o katastrofie budowlanej, jaka miała miejsce w 2006 r. na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich. Była ona wynikiem między innymi nieprawidłowości w bieżącym usuwaniu śniegu z dachu hali targowej.

   

  Przykład ten pokazuje, jak groźne w skutkach może okazać się zaniedbanie. Oczywiście, takie zdarzenie może się już nigdy nie powtórzyć, ale w okresie zimowym zdarza się, że z niewłaściwie odśnieżonego lub nieodśnieżonego dachu spada śnieg, który może uszkodzić zaparkowany samochód. Może również dojść do sytuacji, w której spadający śnieg uderza przechodnia, powodując różnego rodzaju obrażenia – od urazu głowy począwszy, a na złamanej kończynie skończywszy.

   

  W takim przypadku ważne jest zgromadzenie wszelkich możliwych dowodów bezpośrednio po samym wypadku. Bardzo często kluczowe znaczenie dla udowodnienia zaniedbania właściciela budynku ma dokumentacja fotograficzna, pokazująca, jak wyglądał w chwili zdarzenia budynek, a także śnieg lub sople lodu, które spadły z nieruchomości. Przydatne też będą opisy okoliczności zdarzenia wskazujące na dokładne miejsce i datę oraz przebieg wypadku, sporządzone przez świadków zdarzenia. Pomóc nam również może karta medycznych czynności ratunkowych, czyli dokument wypełniany przez ratowników medycznych po udzieleniu pierwszej pomocy.

   

  Roszczeń odszkodowawczych można dochodzić od właściciela lub zarządcy nieruchomości, na której dachu zalegał śnieg. Przede wszystkim zatem należy ustalić, do kogo należała nieruchomość, a przynajmniej – jaki jest dokładny adres budynku, z którego spadł śnieg. Niezbędne jest udowodnienie właścicielowi lub zarządcy, że mimo możliwości i ciążącego na nim obowiązku nie usunął zalegającego śniegu. Warto o zdarzeniu powiadomić straż miejską lub policję – w przypadku stwierdzonych uchybień sporządzona zostanie notatka urzędowa stanowiąca znaczący dowód w sprawie, a właściciel może zostać ukarany mandatem, co w wielu przypadkach jest równoznaczne z uznaniem go za winnego.

   

  Jeżeli zaś dojdzie do uszkodzenia pojazdu – oprócz zdobycia przywołanych wyżej dowodów na odpowiedzialność warto szczegółowo sfotografować wszelkie uszkodzenia, jakie wystąpiły w naszym aucie. Dobrze jest też gromadzić wszelkie faktury, rachunki i kosztorysy, które mogą wykazać koszty naprawy i przywrócenia pojazdu do stanu sprzed naprawy.

   

  Pamiętajmy również, że na dochodzenie roszczeń odszkodowawczych przy tego rodzaju wypadkach mamy 3 lat od dnia zdarzenia. Im jednak szybciej podejmiemy niezbędne czynności, tym lepiej – świadkowie zazwyczaj lepiej pamiętają całą sytuację bezpośrednio po zdarzeniu niż wiele miesięcy później.

  Skorzystaj z infolinii:

  800-217-417

  Opłata według stawek własnych operatora.

  NAPISZ DO NAS

  Skontaktuj się

  CENTRALA Votum S.A.

  ul. Wyścigowa 56 i,53-012 Wrocław

  tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

  dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  © Copyright 2015 - VOTUM S.A - Głos w Twojej sprawie.

  ^