fb twitter gplus email yt
 • Dopłaty do odszkodowań
 • Likwidacja szkody
 • Szkoda całkowita z OC sprawcy
 • Szkoda częściowa
 • Szkoda komunikacyjna
 • Zaniżone odszkodowanie
 • Pełna wersja serwisu

  Bezpłatna infolinia

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  Szkoda całkowita

  odszkodowanie z OC sprawcy

  Szkoda komunikacyjna

  Szkoda komunikacyjna

  Czym jest szkoda komunikacyjna?

  szkoda komunikacyjna

  Co ciekawe choć powstanie szkody jest jedną z podstawowych przesłanek odpowiedzialności cywilnej, to przepisy prawne nie określają wprost, co należy pod tym pojęciem rozumieć.

   

  W kodeksie cywilnym zawarte jest jedynie bardzo ogólne wyliczenie efektów składających się na pojęcie szkody. Kładzie ona nacisk głównie na straty, jakie poniósł poszkodowany w związku ze zdarzeniem oraz na korzyści, jakie mógłby osiągnąć, gdyby nie zaistniała sytuacja.

   

  Według mnie najbardziej adekwatną definicją szkody wydaje się być ta wypracowana przez doktrynę. Zgodnie z nią za szkodę uznaje się uszczerbek w dobrach prawnie chronionych (takich jak: zdrowie, życie, mienie), którego poszkodowany doznał wbrew swojej woli.

   

  Szkoda komunikacyjna ze względu na jej rodzaj

   

  W związku z tym, szkoda komunikacyjna może być uszczerbkiem doznanym zarówno na mieniu (np. uszkodzenie auta) lub na osobie (tu: uszkodzenie ciała). Pisaliśmy już o szkodzie komunikacyjnej na osobie w artykule „Szkoda komunikacyjna i co dalej”. Zawodowo zajmuję się szkodami rzeczowymi i temu też poświeciliśmy naszą stronkę, dlatego na ten temat rozpiszę się nieco więcej.

   

  Szkody w mieniu dzielą się dalej na dwa rodzaje:

  • strata, która jest rozumiana jako zmniejszenie majątku poszkodowanego w wyniku zdarzenia, z którym wiąże się czyjaś odpowiedzialność, czyli np. uszkodzenie samochodu używanego w celach prywatnych;
  • utracone korzyści, gdy na skutek danego zdarzenia poszkodowany nie powiększył swojego majątku, a czego z dużym prawdopodobieństwem mógł się spodziewać. Taka szkoda komunikacyjna zaistnieje m.in. w przypadku, gdy poszkodowany, którego pojazd uległ uszkodzeniu, nie mógł wykonać swojej pracy.
   Przykład: uszkodzenie taksówki powoduje, że taksówkarz nie będzie miał możliwości zarabiania przez określony czas, a tym samym nie uzyska z tytułu wykonywanej pracy odpowiedniego wynagrodzenia.

   

  Jakie świadczenia przysługują przy szkodzie komunikacyjnej?

   

  Osobie, której samochód został uszkodzony w wyniku kolizji spowodowanej przez innego kierującego, przysługuje odszkodowanie z ubezpieczenia OC sprawcy, a w przypadku nieubezpieczonego posiadacza pojazdu mechanicznego podlegającego obowiązkowemu ubezpieczeniu OC lub niezidentyfikowany pojazd mechaniczny przysługuje odszkodowanie od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
  Oprócz świadczenia na naprawę pojazdu, może należeć się również zwrot kosztów z powodu:

  • najmu pojazdu zastępczego,
  • utraconych dochodów – gdy pojazd służył do działalności gospodarczej i bez niego nie ma możliwości zarobkowania,
  • utraty wartości handlowej samochodu po wypadku,
  • konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań technicznych pojazdu,
  • potrąconego podatku VAT,
  • ewentualnych odsetek za zwłokę w wypłacie odszkodowania.


  Szkoda komunikacyjna poniesiona przez sprawcę wypadku
  , o ile nie posiadał on ubezpieczenia Autocasco, może zostać naprawiona wyłącznie na jego koszt.

   

  komunikacyjna szkoda

   

  W jaki sposób rozliczyć szkodę rzeczową z ubezpieczycielem sprawcy?

   

  Poszkodowany ma do wyboru dwa sposoby: może naprawiać auto bezgotówkowo lub na własną rękę, za pieniądze z odszkodowania, czyli kosztorysowo. Gdy kierowca zdecyduje się na formę bezgotówkową, jego auto zostanie naprawione w warsztacie, który rozliczy się z ubezpieczycielem. Ta forma wypłaty odszkodowania jest wygodna, ponieważ właściciel auta nie angażuje swoich środków i odbiera naprawiony pojazd.

   

  Z metody kosztorysowej częściej korzystają właściciele starszych pojazdów, którym np. nie zależy na naprawie auta w autoryzowanym serwisie danej marki, przy użyciu oryginalnych części. Zaletą metody gotówkowej jest krótki czas oczekiwania na wypłatę odszkodowania oraz ograniczenie formalności do minimum.

   

  Przy małych szkodach coraz częściej wystarczy, że szkoda komunikacyjna jest zgłoszona telefonicznie, a wypłata odszkodowania nie jest poprzedzona wizytą rzeczoznawcy, który dokonałby oględzin uszkodzonego pojazdu. Należy jednak pamiętać, że przy wyborze wariantu kosztorysowego, że miejsce oraz sposób naprawy wybiera się wtedy samodzielnie, a do dyspozycji jest jedynie kwota wypłacona już w ramach odszkodowania. Zatem przed podjęciem decyzji, gdzie i na jakich zasadach naprawić auto, warto porównać ceny w kilku serwisach czy warsztatach, żeby móc wybrać korzystniejszą opcję.

   

  Autor: Marcin Cabaj (specjalista ds. szkód rzeczowych)

  Skorzystaj z infolinii:

  800-217-417

  Opłata według stawek własnych operatora.

  NAPISZ DO NAS

  Skontaktuj się

  CENTRALA Votum S.A.

  ul. Wyścigowa 56 i,53-012 Wrocław

  tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

  dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  © Copyright 2015 - VOTUM S.A - Głos w Twojej sprawie.

  ^