fb twitter gplus email yt
 • Dopłaty do odszkodowań
 • Likwidacja szkody
 • Szkoda całkowita z OC sprawcy
 • Szkoda częściowa
 • Szkoda komunikacyjna
 • Zaniżone odszkodowanie
 • Pełna wersja serwisu

  Bezpłatna infolinia

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  Szkoda całkowita

  odszkodowanie z OC sprawcy

  Szkoda komunikacyjna

  Szkoda komunikacyjna

  Szkody rzeczowe /

  Baza wiedzy /

  Szkoda komunikacyjna /

  Szkoda komunikacyjna i co dalej? Czy zostajesz sam z problem ...

  Szkoda komunikacyjna i co dalej? Czy zostajesz sam z problemem?

  pomoc przy odszkodowania

  Szkoda komunikacyjna to szkoda wynikła na skutek kolizji drogowej. Zwykle na blogu opisujemy, jak poradzić sobie z powstałymi podczas wypadku uszkodzeniami auta. Jednak zdarzenia drogowe nie zawsze kończą się tylko i wyłącznie problemami z samochodem. Nierzadko wypadek niesie także za sobą konsekwencje zdrowotne dla jego uczestników. Czy uzyskanie odszkodowania za tzw. szkodę osobową jest podobne do wypłaty świadczeń z tytułu szkody rzeczowej?

   

  Szkoda komunikacyjna a doznana krzywda

   

  Podstawowym świadczeniem, które przysługuje przy szkodzie na osobie (tj. gdy ktoś został ranny w wypadku) jest zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Warto wiedzieć, że nie jest to świadczenie, które za każdym razem jest bezwzględnie i automatycznie wypłacone. Ustawodawca posługuje się zwrotem „sąd może” przyznać odpowiednią kwotę tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Zatem może, a nie musi. I to Ty musisz przedstawić dowody na to, że doznałeś szkody.

   

  Będąc uczestnikiem wypadku w pierwszej kolejności nie skupiaj się na oględzinach auta, by ustalić, jak duża jest szkoda komunikacyjna. Przede wszystkim zadbaj o bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia. Potem zadbaj o możliwość dochodzenia roszczeń z zakładu ubezpieczeń sprawcy kolizji. W tym też celu należy: albo wezwać jednostkę policji, która sporządzi notatkę urzędową na miejscu wypadku, albo spisać oświadczenie opatrzone własnoręcznymi podpisami, zawierające niezbędne dane, w tym dane osobowe uczestników, zakład ubezpieczeń i numer polisy sprawcy, dane kontaktowe świadków wypadku oraz okoliczności samego zdarzenia.

   

  Zgłoszenie szkody komunikacyjnej

   

  Kolejnym zaś krokiem jest zgłoszenie szkody do właściwego zakładu ubezpieczeń. Już na tym etapie warto zaangażować profesjonalnego pełnomocnika, który posiada nie tylko szeroką wiedzę prawniczą, ale i doświadczenie w zakresie prowadzenia tego rodzaju spraw. Zwłaszcza, że osoby poszkodowane w kolizjach drogowych są zazwyczaj pod wpływem emocji i nie są w stanie zadbać o właściwe zabezpieczenie własnych interesów. W rezultacie wpływa to na wynik przyszłego postępowania odszkodowawczego.

   

  szkoda komunikacyjna

   

   

   

  Moje doświadczenie potwierdza, że poszkodowani, którzy samodzielnie zmierzają się z problemem, bardzo często godzą się z pierwszym stanowiskiem ubezpieczyciela. Traktując je jako decyzję ostateczną. Często godząc się na propozycję ugodowego zakończenia postępowania likwidacyjnego i nie podejmują negocjacji, które mogłyby doprowadzić do uzyskania wyższej kwoty odszkodowania.

   

  Ubiegaj się o wszystkie świadczenia odszkodowawcze

   

  Gdy występujesz do ubezpieczyciela o wypłatę odszkodowania, warto wskazać wszystkie należne Ci rodzaje świadczeń odszkodowawczych. Jeśli tego nie zrobisz, nie zostaną Ci one wypłacone. Właśnie dlatego warto, by pismo napisała osoba, która będzie w stanie ustalić, jakiego typu świadczenia powinieneś otrzymać.

   

  Po wypadku możesz ubiegać się m.in. o zwrot:

  • kosztów leczenia powypadkowego,
  • utraconego dochodu na skutek przebywania na zwolnieniu lekarskim w związku z doznanymi obrażeniami ciała bądź rozstrojem zdrowia,
  • kosztów dojazdów do placówek medycznych,
  • kosztów opieki sprawowanej nad Tobą,
  • wartości zniszczonych w trakcie wypadku rzeczy.

   

  Przypominam, że to Ty musisz wykazać, dlaczego ww. świadczenia Ci się należą. Warto zatem zadbać od samego początku o odpowiednią dokumentację, która udowodni, jak duża była szkoda komunikacyjna, której doznałeś. Niezwykle ważne są zwłaszcza zebranie wszelkich informacji na temat leczenia, któremu musiałeś być poddany w związku z wypadkiem. Jeśli potrzebujesz wsparcia – napisz do nas, przeanalizujemy za darmo Twoją sprawę.

  Skorzystaj z infolinii:

  800-217-417

  Opłata według stawek własnych operatora.

  NAPISZ DO NAS

  Skontaktuj się

  CENTRALA Votum S.A.

  ul. Wyścigowa 56 i,53-012 Wrocław

  tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

  dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  © Copyright 2015 - VOTUM S.A - Głos w Twojej sprawie.

  ^