fb twitter gplus email yt
 • Dopłaty do odszkodowań
 • Likwidacja szkody
 • Szkoda całkowita z OC sprawcy
 • Szkoda częściowa
 • Szkoda komunikacyjna
 • Zaniżone odszkodowanie
 • Pełna wersja serwisu

  Bezpłatna infolinia

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  Szkoda całkowita

  odszkodowanie z OC sprawcy

  Szkoda komunikacyjna

  Szkoda komunikacyjna

  Szkody rzeczowe /

  Baza wiedzy /

  Szkoda komunikacyjna /

  Szkoda komunikacyjna – różnica pomiędzy OC a AC

  Szkoda komunikacyjna – różnica pomiędzy OC a AC

  szkoda komunikacyjna z oc

  Wielu kierowców kojarzy ubezpieczenie komunikacyjne wyłącznie z niezbędnym wydatkiem, który ponoszą jednorazowo lub w ratach. O tym, jak bardzo jest ono przydatne, przekonują się dopiero wtedy, gdy pojawia się konieczność naprawienia wyrządzonej przez nich szkody.

   

  Bywają także i takie sytuacje, kiedy to Twój pojazd został uszkodzony przez kogoś innego, lecz nie da się ustalić sprawcy. Albo gdy zaparkowane przez Ciebie auto „znika” z miejsca, w którym je pozostawiłeś. Czy wiesz, że w takich sytuacjach również istnieje możliwość uzyskania odszkodowania? Oczywiście – jedynie pod warunkiem, że posiadamy odpowiednie ubezpieczenie.

   

  Właśnie z tego względu poza ubezpieczeniem OC, warto wybrać jeszcze inną ochronę. Wtedy szkoda komunikacyjna, bez względu na jej okoliczności, nie będzie wiązała się ze stratą finansową. A jeśli tak, to czym właściwie różni się ona od obowiązkowego ubezpieczenia?

   

  Po co ubezpieczenie OC pojazdu?

   

  Należy pamiętać, że ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych musisz wykupić bez względu na to, czy pojazd tylko garażujesz, czy też regularnie z niego korzystasz. Zaniechanie tego obowiązku może sporo kosztować. Jeśli zdecydujesz się na brak ubezpieczenia, musisz się liczyć z koniecznością uiszczenia opłaty karnej wymierzanej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Jego zadaniem jest m.in. kontrolowanie obowiązków związanych z zawieraniem umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

   

  Wysokość kary za brak OC zależy od rodzaju pojazdu i czasu trwania karencji ubezpieczeniowej i w 2016 r. wynosi od 120-5550 zł*, przy czym najwyższa stawka dotyczy samochodów ciężarowych i autobusów. Ale to nie wszystko. Każda spowodowana przez Ciebie szkoda komunikacyjna, przy braku ubezpieczenia OC, sprawia, że jako właściciel auta musisz ją naprawić z własnej kieszeni.

   

  Szkoda komunikacyjna może być pokryta z ubezpieczenia

   

  Dzięki ubezpieczeniu OC możesz liczyć na pokrycie szkód wyrządzonych w związku z ruchem pojazdu. Oczywiście i tu są wyjątki. Jeśli uciekłeś z miejsca zdarzenia, byłeś pod wpływem alkoholu lub wyrządziłeś szkodę umyślnie, musisz liczyć się z koniecznością zwrotu odszkodowania, które zostało wypłacone poszkodowanemu.

   

  szkoda komunikacyjna z ac

   

   

  Warto również pamiętać, że odpowiedzialność ubezpieczyciela jest ograniczona kwotowo. Jej górną granicę stanowi suma gwarancyjna, która dla szkód osobowych wynosi 5 mln euro,
  a dla szkód w mieniu 1 mln euro.

   

  Czy potrzebne jest dodatkowe ubezpieczenie?

   

  Skoro zatem jako właściciel pojazdu masz obowiązek wykupienia ubezpieczenia OC, to powstaje pytanie, czy warto skorzystać z dodatkowej ochrony? Dobrym rozwiązaniem jest wybór ubezpieczenia dobrowolnego, zwanego AC (autocasco). Dzięki niemu możesz skorzystać z ochrony na wypadek kradzieży pojazdu lub jego uszkodzenia (np. kiedy sprawca jest nieznany).

   

  Co więcej, jeśli spowodujesz szkodę z własnej winy, ubezpieczenie AC umożliwi Ci naprawienie pojazdu, bez konieczności ponoszenia wydatków z własnego budżetu. Oczywiście warto pamiętać o dokładnym zapoznaniu się z treścią ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU). Ich lektura pozwoli poznać nie tylko zakres ubezpieczenia, ale także wyłączenia odpowiedzialności, które należy dokładnie przeanalizować.

   

  Pamiętajmy, że ubezpieczenie OC w przeciwieństwie do AC, jest obowiązkowe.  W praktyce jednak to właśnie AC jest niezwykle przydatne, kiedy do uszkodzenia pojazdu dochodzi z naszej winy. Zwłaszcza, gdy szkoda komunikacyjna przekracza wysokość składki.

   

  Zachęcamy, byś przy kolejnych poszukiwaniach najtańszego ubezpieczenia OC, dopytał również o  koszt dodatkowego AC. Często oba ubezpieczenia sprzedawane są w „pakiecie”, dzięki czemu dostaniesz bardziej korzystne warunki. Zanim jednak zdecydujesz się zapłacić składkę, pamiętaj o dokładnym zapoznaniu się z OWU. Na tej podstawie możesz ocenić faktyczny stopień ochrony, jaką oferuje Ci ubezpieczyciel.

   

  * źródło:

  https://www.ufg.pl/infoportal/faces/pages_home-page/Page_4d98135c_14e2b8ace27__7ff0/Page_a47c431_14bed81a009__7ff2/Page_a47c431_14bed81a009__7fef?_afrLoop=2414419005383021&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=shafdb128_46

  Skorzystaj z infolinii:

  800-217-417

  Opłata według stawek własnych operatora.

  NAPISZ DO NAS

  Skontaktuj się

  CENTRALA Votum S.A.

  ul. Wyścigowa 56 i,53-012 Wrocław

  tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

  dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  © Copyright 2015 - VOTUM S.A - Głos w Twojej sprawie.

  ^