fb twitter gplus email yt
 • Dopłaty do odszkodowań
 • Likwidacja szkody
 • Szkoda całkowita z OC sprawcy
 • Szkoda częściowa
 • Szkoda komunikacyjna
 • Zaniżone odszkodowanie
 • Pełna wersja serwisu

  Bezpłatna infolinia

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  Szkoda całkowita

  odszkodowanie z OC sprawcy

  Zaniżone odszkodowanie

  O zaniżonym odszkodowaniu

  Szkody rzeczowe /

  Baza wiedzy /

  Zaniżone odszkodowanie /

  Czy Twoje odszkodowanie zostało zaniżone?

  Czy Twoje odszkodowanie zostało zaniżone?

  sprawdź zanizone odszkodowanie

  Zaniżone odszkodowanie to problem przede wszystkim związany z ubezpieczeniami komunikacyjnymi, a w szczególności obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Pisaliśmy już o skali tego zjawiska w Polsce (tutaj: Jak często w Polsce przyznawane jest zaniżone odszkodowanie?)

   

  Sporym problemem w tym zakresie jest brak świadomości poszkodowanych co do tego, jakiego rodzaju roszczenia mogą zgłosić do ubezpieczyciela sprawcy szkody. Laikowi zwykle trudno jest także ocenić, czy wysokość wypłaconych odszkodowań w stosunku do poniesionej szkody jest adekwatna. Poszkodowany może podejrzewać, że zostało mu przyznane zaniżone odszkodowanie. Trudno mu jednak udowodnić to podczas negocjacji z ubezpieczycielem, o ile w ogóle z takiej możliwości korzysta.

   

  Zaniżone odszkodowanie, które nie uwzględnia wszystkich możliwych roszczeń

   

  Raporty Rzecznika Finansowego (wcześniej: Rzecznika Ubezpieczonych) wskazują, że w odniesieniu do szkód na pojeździe, najczęściej zgłaszane były zastrzeżenia odnośnie braku pełnej rekompensaty za wynajem pojazdu zastępczego oraz sposobu likwidacji szkody, poprzez nieuprawnione kwalifikowanie jej jako szkody całkowitej.

   

  Dodatkowo wskazywano, że ubezpieczyciele często zaniżają wartość pojazdu w stanie sprzed szkody, a zawyżają wartość wraku/pozostałości, nie udzielając jednocześnie pomocy w ich zbyciu za ustaloną przez zakład ubezpieczeń cenę. Efekt – zaniżone odszkodowanie, które nie pozwala na pełną rekompensatę szkody. Pisaliśmy o tym przy okazji omawiania tego, czym jest szkoda całkowita.

   

  W zakresie szkód rzeczowych pojawiały się także problemy dotyczące m.in.:

  • prawa osoby poszkodowanej do decydowania o wyborze części stosowanych do naprawy pojazdu;
  • zasadności stosowania przez ubezpieczycieli amortyzacji części;
  • wypłaty odszkodowania z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu;
  • kosztów związanych z holowaniem i parkowaniem pojazdu;
  • żądania przedstawienia faktur źródłowych stwierdzających rodzaj i źródło nabycia części zamiennych stosowanych przy naprawie pojazdu;
  • obniżania przez zakład ubezpieczeń stawek za roboczogodziny.

   

  sprawdź, jak wysokie powinno być Twoje odszkodowanie
   

  W odniesieniu do szkód na osobie najczęściej pojawiały się zarzuty dotyczące ustalania na zbyt niskim poziomie świadczeń odszkodowawczych, dochodzonych w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy szkody – w tym zarówno w zakresie zaniżenia oszacowanego procentu uszczerbku na zdrowiu, jak i przyznania zbyt niskiej kwoty zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz zaniżenia stosownego odszkodowania w przypadku znacznego pogorszenia sytuacji życiowej po śmierci osoby najbliższej oraz zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę przyznawanego najbliższym członkom rodziny zmarłego.

   

  Czy ważne jest gdzie wykupisz ubezpieczenie OC?

   

  W przypadku umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych właściciel auta ma znikomy wpływ na wybór ubezpieczyciela, który w przyszłości wypłaci mu świadczenie wynikające ze zdarzenia, za które inny uczestnik ruchu ponosi odpowiedzialność.

   

  Oczywiście, istnieje możliwość likwidacji szkody w pojeździe w ramach systemu BLS. Jednak nie ma on zastosowania w każdym przypadku, nie dotyczy również szkód na osobie czyli sytuacji, kiedy poszkodowany doznał obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia albo poniósł śmierć. Zatem trudno jest się zabezpieczyć przed tym, że zostanie nam zaniżone odszkodowanie. Warto jednak pamiętać, że nie musisz godzić się na pierwszą propozycję ubezpieczyciela i możesz odwołać się od jego decyzji.

   

  Na co zwracać uwagę kupując ubezpieczenie?

   

  Jeśli zależy Ci na likwidacji szkody w pojeździe przez własnego ubezpieczyciela, poszukaj zakładu ubezpieczeń, który oferuje bezpośrednią likwidację szkód (BLS). Wtedy po zdarzeniu wystarczy, że zgłosisz szkodę do ubezpieczyciela, z którym zawarłeś umowę. Jednak, jak pokazuje doświadczenie, nie zawsze oznacza to, że wszystko przebiegnie bezproblemowo. Choć przynajmniej w tym przypadku masz możliwość zapoznać się z opiniami osób, które likwidowały szkodę u danego ubezpieczyciela i wybrać takiego, który wyda Ci się najlepszy.
   

  Skorzystaj z infolinii:

  800-217-417

  Opłata według stawek własnych operatora.

  NAPISZ DO NAS

  Skontaktuj się

  CENTRALA Votum S.A.

  ul. Wyścigowa 56 i,53-012 Wrocław

  tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

  dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  © Copyright 2015 - VOTUM S.A - Głos w Twojej sprawie.

  ^