fb twitter gplus email yt
 • Dopłaty do odszkodowań
 • Likwidacja szkody
 • Szkoda całkowita z OC sprawcy
 • Szkoda częściowa
 • Szkoda komunikacyjna
 • Zaniżone odszkodowanie
 • Pełna wersja serwisu

  Bezpłatna infolinia

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  Szkoda całkowita

  odszkodowanie z OC sprawcy

  Zaniżone odszkodowanie

  Zaniżone odszkodowanie

  Szkody rzeczowe /

  Baza wiedzy /

  Zaniżone odszkodowanie /

  Zaniżone odszkodowanie – jak często jest przyznawane ...

  Zaniżone odszkodowanie – jak często jest przyznawane?

  odszkodowanie

  Zaniżone odszkodowanie to jedna z częstszych przyczyn zgłaszania skarg na ubezpieczycieli do Rzecznika Finansowego (wcześniej: Rzecznik Ubezpieczonych). Nie ma w tym nic dziwnego – każdy, kto poniósł szkodę, chciałby, żeby została ona zrekompensowana w odpowiedniej wysokości. Jeśli więc kwota odszkodowania została w widoczny i oczywisty sposób zaniżona, poszkodowany może, a nawet powinien, walczyć o  wypłatę świadczeń w wysokości, która rzeczywiście będzie odpowiadać poniesionej szkodzie.

  Mogłoby się wydawać, że zaniżone odszkodowanie to zjawisko marginalne i zakładom ubezpieczeniowym zależy, żeby rzeczywiście naprawić szkodę. VOTUM S.A. działa jednak na rynku od lat i zna sposób działania niektórych ubezpieczycieli. W niektórych przypadkach zaniżone odszkodowanie to raczej standard niż wyjątek.

  O skali zjawiska może świadczyć chociażby analiza przeprowadzona przez jednego ze specjalistów VOTUM S.A. Wynika z niej, że w 89% spraw dotyczących szkód w pojeździe ubezpieczyciel odpowiedzialności cywilnej sprawcy zdarzenia komunikacyjnego, ustalając wysokość odszkodowania na podstawie własnego kosztorysu naprawy, zaniżył kwotę odszkodowania należnego poszkodowanemu[1].

   

  Wyższe odszkodowanie tylko w sądzie?

   

  Fakt, że ubezpieczyciele nie zawsze wypłacają świadczenia w odpowiedniej wysokości (zatem: wypłacają zaniżone odszkodowanie), potwierdza również raport Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, który został opublikowany kilka lat temu. Wskazywał on na to, że w sądzie można liczyć na uzyskanie świadczenia nawet czterokrotnie wyższego niż w postępowaniu likwidacyjnym prowadzonym przez ubezpieczycieli. A to jest oczywiście jedynie średnia. Bywa i tak, że te różnice są znacznie większe i sięgają nawet kilkunastokrotności kwoty wypłaconej na drodze polubownej. Różnice między świadczeniem rzeczywiście rekompensującym szkodę a tym wypłacanym przez ubezpieczyciela są niekiedy dość znaczne.

   

  Zaniżone odszkodowanie nie tylko przy szkodach rzeczowych

   

  Warto pamiętać, że problemem może być nie tylko zaniżone odszkodowanie lecz całkowita odmowa wypłaty. Chyba najbardziej jaskrawym przykładem jest sprawa związana z tzw. szkodami osobowymi. Jeszcze do niedawna bliscy ofiar wypadków, które zginęły przed 3 sierpnia 2008 r. nie mieli co liczyć na dobrowolne wypłaty zadośćuczynień przez ubezpieczycieli! Sprawę wyjaśnić zdołał dopiero Sąd Najwyższy, który wydał orzeczenia potwierdzające słuszność wykładni nakazującej ubezpieczycielom wypłatę świadczeń za naruszenie dóbr osobistych dla uprawnionych. Takie przykłady można mnożyć, należy jednak zauważyć, że zaniżone odszkodowanie dotyczy nie tylko samochodu uszkodzonego podczas zdarzenia drogowego, ale także spraw o wiele poważniejszych, jak choćby ludzkiego zdrowia i życia.

   

   

  szkoda osobowa

  Zaniżone odszkodowanie – czy walczyć o dopłatę?

  Jako poszkodowany nie zostajesz sam na placu boju. Jeśli ubezpieczyciel bezpodstawnie odmawia wypłaty świadczenia lub masz podejrzenie, że zostało wypłacone Ci zaniżone odszkodowanie, możesz wystąpić na drogę postępowania sądowego. W większości przypadków pozwala to na uzyskanie kwot znacznie wyższych niż w postępowaniu likwidacyjnym. Oczywiście, w sądzie warto mieć fachowe wsparcie pełnomocnika. VOTUM S.A. jest w tym zakresie dobrym rozwiązaniem. Od lat działa na rynku odszkodowań, może się więc poszczycić bogatym doświadczeniem i znakomitą znajomością zagadnień związanych z uzyskiwaniem odszkodowań. Jeśli przypuszczasz, że ubezpieczyciel proponuje Ci zaniżone odszkodowanie, pomożemy Ci ocenić zasadność Twoich roszczeń i uzyskać wypłatę właściwej sumy.

   

  [1] Analiza 1172 szkód zgłoszonych do VOTUM S.A. w okresie 21.10.2014-20.03.2015. W 89% przypadków przyznane odszkodowanie było zaniżone o min. 100zł w stosunku do odszkodowania oszacowanego przez rzeczoznawcę majątkowego na zlecenie VOTUM S.A. wg systemów AUDATEX lub InfoEkspert Plus. Zakres analizy: wartość kosztorysu min. 1500zł, wiek uszkodzonego pojazdu w dacie szkody nie więcej niż 15 lat, wypłata odszkodowania nie wcześniej niż 3 lata od analizy.

   

  Skorzystaj z infolinii:

  800-217-417

  Opłata według stawek własnych operatora.

  NAPISZ DO NAS

  Skontaktuj się

  CENTRALA Votum S.A.

  ul. Wyścigowa 56 i,53-012 Wrocław

  tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

  dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  © Copyright 2015 - VOTUM S.A - Głos w Twojej sprawie.

  ^