fb twitter gplus email yt
 • Dopłaty do odszkodowań
 • Likwidacja szkody
 • Szkoda całkowita z OC sprawcy
 • Szkoda częściowa
 • Szkoda komunikacyjna
 • Zaniżone odszkodowanie
 • Pełna wersja serwisu

  Bezpłatna infolinia

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  Szkoda całkowita

  odszkodowanie z OC sprawcy

  Zaniżone odszkodowanie

  O zaniżonym odszkodowaniu

  Szkody rzeczowe /

  Baza wiedzy /

  Zaniżone odszkodowanie /

  Zaniżenie stawek za roboczogodzinę (rbg)

  Zaniżenie stawek za roboczogodzinę (rbg)

  roboczogodzina

  Obowiązek ubezpieczyciela do naprawienia szkody powstaje z chwilą wyrządzenia szkody, czyli w momencie wypadku komunikacyjnego.

   

  Zatem wypłata odszkodowania z tego tytułu nie powinna być uzależniona od tego, czy poszkodowany naprawił pojazd lub czy w ogóle ma taki zamiar.

   

  Właściciel uszkodzonego pojazdu może wybrać jeden z dwóch sposobów naprawienia szkody:

  • przywrócenie do stanu poprzedniego lub zwrot poniesionych bądź wymagalnych kosztów remontu uszkodzonego pojazdu;
  • zapłata odpowiedniej sumy pieniężnej w takiej wysokości, jaka umożliwi profesjonalną naprawę.

   

  Także naprawienie pojazdu nie może mieć wpływu na określenie wysokości odszkodowania. Jego wysokość powinna odpowiadać kosztom wyrównania uszczerbku, który pojawił się w majątku poszkodowanego w wyniku wypadku komunikacyjnego.

   

  Jak wykryć zaniżone odszkodowanie?

   

  Istotnym składnikiem odszkodowania, obok cen części zakwalifikowanych do wymiany, jest koszt pracy zakładu naprawczego. Na ten koszt składa się czas niezbędny na dokonanie naprawy w przeliczeniu na stawki za jedną roboczogodzinę prac mechanicznych, blacharskich i lakierniczych.

   

  Praktyką ubezpieczycieli jest uśrednianie stawek za robociznę, choć nie powinno to mieć miejsca. Takie działania są niezgodne z zasadą pełnej kompensaty szkody zawartą w art. 361 Kodeksu Cywilnego. Natomiast Rzecznik Ubezpieczonych w raporcie z 2015 r. przedstawia stawki za roboczogodzinę stosowane w warsztatach nieautoryzowanych i autoryzowanych, jakie powinny być stosowane przez zakłady ubezpieczeniowe w przypadku rozliczenia kosztorysowego.

   

  stawki mechanik kosztorys

   

  Oczywiście pamiętajmy przy tym, że nie są to sztywne ramy, a powyższe stawki uzależnione są od wielu czynników, między innymi od rodzaju warsztatu, wyposażenia w specjalistyczne urządzenia techniczne, sytuację na rynku lokalnym. W związku z tym mogą one w każdym czasie ulec zmianie.
  Jednak jeśli w przesłanym do Ciebie kosztorysie widzisz stawki rażąco odbiegające od tych podanych przez Rzecznika Ubezpieczeniowego, możesz nabrać podejrzeń, że zostało zaniżone odszkodowanie, które otrzymałeś. W takiej sytuacji warto zasięgnąć rady u specjalisty. Na szczęście na rynku działają firmy, które takich analiz dokonują bezpłatnie.
  Nasze doświadczenie wskazuje na to, że często stawki za roboczogodzinę, zawarte w kosztorysach opracowywanych przez zakłady ubezpieczeń, nie mają niestety żadnego uzasadnienia w realiach rynkowych.

   

  Tabela 5 źródło: http://rzu.gov.pl/pdf/raport_praktyka_likwidacyjna_orzecznictwo_sn_cz_II.pdf

  Skorzystaj z infolinii:

  800-217-417

  Opłata według stawek własnych operatora.

  NAPISZ DO NAS

  Skontaktuj się

  CENTRALA Votum S.A.

  ul. Wyścigowa 56 i,53-012 Wrocław

  tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

  dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  © Copyright 2015 - VOTUM S.A - Głos w Twojej sprawie.

  ^